Pärnu Ringi ja Kerese tn kaugküttetorustik

Обзор проекта

Pärnu Ringi ja Kerese kaugküttetorustiku projekti eesmärk on renoveerida olemasolev vanemat tüüpi raudbetoonkanalis kaugküttetorustik. Sellega seoses paraneb võrgu töökindlus ning väheneb olemasolevate klientide võimalik soojuskatkestuste kestvus. Vähendatakse torustike soojuskadusid, vahetades välja olemasolev raudbetoonkünades torustik uue eelisoleeritud torustiku vastu. Uus torustik vähendab soojuskadusid vahetatavas lõigus 82% võrra. Soojuskadude vähendamisega kaasneb CO2 kokkuhoid.