Skip to content
Для слабовидящих

Финансируемые проекты

Профинансированные проекты KIK можно найти на этой странице на эстонском языке. Этот поиск показывает проекты, финансируемые структурными фондами ЕС с 2008 года, проекты, финансируемые Экологической программой с 2011 года, и проекты Схемы торговли квотой на выбросы с 2017 года. Данные автоматически поступают из среды Э-пособия и обновляются раз в день.

Финансируемые проекты 15007

Всего субсидий 2 099 841 996 €

Tulemusi kokku 15007
Имя проетка Получатель поддержки Стоимость Сумма пособия Сфера деятельност Уезд Источник финансирования
Valgu Põhikooli õppekäigud Valgu Põhikool 1 721 € 1 721 € Keskkonnateadlikkus Rapla maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Valgu Põhikooli õppekäigud 2018/2019 Valgu Põhikool 1 406 € 1 406 € Keskkonnateadlikkus Rapla maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Valgu Põhikooli õppekäigud 2023-2024 Valgu Põhikool 1 000 € 1 000 € Keskkonnateadlikkus Rapla maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Valgu Põhikooli õppekäigud 2024-2025 Valgu Põhikool 850 € 850 € Keskkonnateadlikkus Rapla maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Valgu Põhikooli õppekäigud 2020/2021 Valgu Põhikool 1 200 € 1 200 € Keskkonnateadlikkus Rapla maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Valgu Põhikooli õppekäigud 2021/2022 Valgu Põhikool 1 250 € 1 250 € Keskkonnateadlikkus Rapla maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Valgusreostuse pikaajaliste muutuste uurimine Tallinnas ja valgusreostuse hetkeseisu määramine Eestis Tallinna Tehnikaülikool 52 162 € 46 794 € Energeetika Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
Valgustusraielt saadava biomassi potentsiaal energeetikas Eesti Maaülikool 23 553 € 20 900 € Metsandus Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
Valgustusraiete mõju viljakate kasvukohtade arukaasikute arengule Eesti Maaülikool 61 923 € 55 693 € Metsandus Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
Valguta küla puurkaevpumpla ja veetöötlusjaama rajamine AS EMAJÕE VEEVÄRK 83 812 € 71 168 € Veemajandus Tartu maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Valguta Lasteaed-Algkooli õppekäigud 2018/19 õppeaastal Valguta Lasteaed-Algkool 900 € 900 € Keskkonnateadlikkus Tartu maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Valguta Lasteaed-Algkooli õppeprogrammides osalemine Valguta Lasteaed-Algkool 400 € 400 € Keskkonnateadlikkus Tartu maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Valikraie ja kujundusraie juhend Eesti Maaülikool 45 486 € 39 264 € Metsandus Tartu maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Valingu küla joogiveetöötlus Aktsiaselts KOVEK 7 840 € 4 195 € Maakondlik programm 2011-2012 Harju maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Valingu küla veemajandusprojekt Aktsiaselts KOVEK 412 739 € 289 880 € Veemajandus Harju maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Valingu raudteepeatuse juures erinevate liikumisviiside integreerimine Saue Vallavalitsus 292 650 € 245 826 € Transport Harju maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Valio Eesti AS Laeva Meierei ja Võru Juustutööstuse detailne energia- ja ressursiaudit VALIO EESTI AKTSIASELTS 9 970 € 4 985 € Ressursitõhusus Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF)
Väliõppepäevad 6.klasside õpilastele teemadel järv, jõgi ja luht mittetulundusühing M.A.R.S.S. 4 687 € 4 687 € Keskkonnateadlikkus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Väliõppepäevad: alvarid ja nende jätkusuutlik hooldamine põlislammastega. MuhuMaaLammas Mittetulundusühing 3 922 € 3 530 € Keskkonnateadlikkus Saare maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Väliskodanikest linnujahimeeste teavitus ja kommunikatsiooni korraldamine. Eesti Jahimeeste Selts 10 539 € 8 700 € Metsandus Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)