Skip to content
Для слабовидящих

Финансируемые проекты

Профинансированные проекты KIK можно найти на этой странице на эстонском языке. Этот поиск показывает проекты, финансируемые структурными фондами ЕС с 2008 года, проекты, финансируемые Экологической программой с 2011 года, и проекты Схемы торговли квотой на выбросы с 2017 года. Данные автоматически поступают из среды Э-пособия и обновляются раз в день.

Финансируемые проекты 14035

Всего субсидий 2 018 764 058 €

Tulemusi kokku 14035
Имя проетка Получатель поддержки Стоимость Сумма пособия Сфера деятельност Уезд Источник финансирования
Vanapaber 2015 Kärdla Põhikool 548 € 548 € Keskkonnateadlikkus Hiiu maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vanapaber 2015 Aktsiaselts Väätsa Prügila 11 621 € 3 931 € Keskkonnateadlikkus Järva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vanapaber 2016 Kärdla Põhikool 550 € 550 € Keskkonnateadlikkus Hiiu maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vanapaberi taaskasutamise ning väärindamise kahekordistamine Aktsiaselts Räpina Paberivabrik 1 465 140 € 732 570 € Jäätmed Põlva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Vanapaberi taaskasutus Holstre Kool 1 750 € 1 750 € Keskkonnateadlikkus Viljandi maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vanapaberipäev Kärdla Põhikool 530 € 530 € Keskkonnateadlikkus Hiiu maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vanapaberipäev 2012 Kärdla Põhikool 1 880 € 1 880 € Keskkonnateadlikkus Hiiu maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vanapaberipäev 2013 Kärdla Põhikool 2 564 € 2 564 € Keskkonnateadlikkus Hiiu maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vanapargi alleel 2015.a. hooldustööde läbiviimine Pärnu Linnavalitsus 20 353 € 18 318 € Looduskaitse Pärnu maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vanapargi hoolduskava-järgsete hooldustööde teostamine Pärnu Linnavalitsus 7 762 € 6 985 € Looduskaitse Pärnu maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vana-Pärnu rannaniidu karjatamise jätkusuutlikkuse tagamine Mittetulundusühing Pärnu rannaniit 15 206 € 12 925 € Looduskaitse Pärnu maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Vana-Piigaste mõisapargi rekonstrueerimine MTÜ Piigaste 97 949 € 88 154 € Looduskaitse Põlva maakond Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF)
Vanarehvide käitlemine asendustäitmise korras Keskkonnainspektsioon 0 € 0 € Jäätmed Tartu maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vanarehvide käitlemine asendustäitmise korras Keskkonnainspektsioon 299 999 € 299 999 € Jäätmed Tartu maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vana-Vastseliina küla tiheasustusalal endise Võit sovhoosi kontorihoone lammutamine Vastseliina Vallavalitsus 28 418 € 25 405 € Jäätmed Võru maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vana-Veski (Puiatu) paisu kujundamine kalapääsuks Mittetulundusühing Jägala Jõe Hüvanguks 134 874 € 134 874 € Vooluveekogud Järva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Vana-Vigala joogiveekvaliteedi parendamine 2 Aktsiaselts Matsalu Veevärk 50 097 € 42 582 € Veemajandus Rapla maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vana-Vigala joogiveekvaliteedi parendamine Aktsiaselts Matsalu Veevärk 108 618 € 88 729 € Veemajandus Rapla maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vana-Vigala joogiveekvaliteedi parendamine Aktsiaselts Matsalu Veevärk 7 771 € 5 183 € Veemajandus Rapla maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vana-Vigala mõisa pargi rekonstrueerimise projekt Vigala Vallavalitsus 18 677 € 16 809 € Looduskaitse Rapla maakond Keskkonnaprogramm (KP)
The website encountered an unexpected error. Please try again later.