Skip to content
Для слабовидящих

Финансируемые проекты

Профинансированные проекты KIK можно найти на этой странице на эстонском языке. Этот поиск показывает проекты, финансируемые структурными фондами ЕС с 2008 года, проекты, финансируемые Экологической программой с 2011 года, и проекты Схемы торговли квотой на выбросы с 2017 года. Данные автоматически поступают из среды Э-пособия и обновляются раз в день.

Финансируемые проекты 50

Всего субсидий 24 735 985 €

Tulemusi kokku 50
Имя проетка Получатель поддержки Стоимость Сумма пособия Сфера деятельност Уезд Источник финансирования
Kuremaa reoveepuhasti rekonstrueerimine Osaühing Kuremaa Enveko 475 352 € 369 404 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Kuremaa RVP renoveerimisprojekti koostamine ja Kuremaa RVP renoveerimine Osaühing Kuremaa Enveko 7 250 € 5 438 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Laiuse aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine 2 Osaühing Kuremaa Enveko 229 399 € 194 227 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Laiuse aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine Osaühing Kuremaa Enveko 463 908 € 378 190 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Luua küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine AS Emajõe Veevärk 869 605 € 434 802 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Mayeri Industries AS-i joogiveevarsustussüsteemi renoveerimine Mayeri Industries AS 89 000 € 43 810 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Mustvee linna reoveepuhasti ja reoveepumplate rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine Mustvee Linnavalitsus 26 712 € 22 838 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Mustvee linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ning rajamise I etapp Mustvee Haldus Osaühing 805 925 € 650 704 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Paisu likvideerimine - Amme jõel asuv Ehavere sild (nr. 524) , asukohaga riigiteel nr. 14210 Luua-Vaidavere - km 1,526 Transpordiamet 163 811 € 163 811 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Pikkjärve küla puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaama rajamine AS EMAJÕE VEEVÄRK 78 891 € 67 057 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Pikkjärve küla vee- ja kanalisatsioonitorustike ja reoveepuhasti projekteerimine AS EMAJÕE VEEVÄRK 12 777 € 10 038 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Pikknurme küla ÜVK rekonstrueerimine Põltsamaa Vesi OÜ 353 367 € 229 688 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
AS Põltsamaa Felix reovee kohtpuhasti rajamise ehitustööd (I ja II etapp) aktsiaselts PÕLTSAMAA FELIX 518 814 € 171 565 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Põltsamaa jõe kalastiku seisundi parandamise võimaluste uuring Põltsamaa- Rutikvere lõigul Eesti Jõgede Taastamise Ühing 47 250 € 47 250 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Põltsamaa jõe projekteerimis- ja tervendustööd Põltsamaa-Rutikvere lõigul Eesti Jõgede Taastamise Ühing 118 410 € 117 410 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Põltsamaa linna ning selle lähiümbruse ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine Põltsamaa Vesi OÜ 6 866 050 € 5 836 150 € Veemajandus Jõgeva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Põltsamaa piirkonnas ÜVK teenuse osutamiseks seadmete ja traktori soetamine Põltsamaa Vallavara OÜ 111 115 € 94 448 € Veemajandus Jõgeva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Põltsamaa valla vee-ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine 2. osa Põltsamaa Vallavara OÜ 1 161 770 € 987 501 € Veemajandus Jõgeva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Põltsamaa valla Võisiku küla ühisvee-ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine Põltsamaa Vallavara OÜ 425 679 € 243 597 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Põltsamaa veearvestite soetamine Põltsamaa Vesi OÜ 81 127 € 68 958 € Veemajandus Jõgeva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)