Skip to content
Для слабовидящих

Финансируемые проекты

Профинансированные проекты KIK можно найти на этой странице на эстонском языке. Этот поиск показывает проекты, финансируемые структурными фондами ЕС с 2008 года, проекты, финансируемые Экологической программой с 2011 года, и проекты Схемы торговли квотой на выбросы с 2017 года. Данные автоматически поступают из среды Э-пособия и обновляются раз в день.

Финансируемые проекты 50

Всего субсидий 24 835 982 €

Tulemusi kokku 50
Имя проетка Получатель поддержки Стоимость Сумма пособия Сфера деятельност Уезд Источник финансирования
Jõgeva linna ja Jõgeva aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine: Jõgeva linn Osaühing Jõgeva Veevärk 2 416 720 € 2 054 210 € Veemajandus Jõgeva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Jõgeva linna ja Jõgeva aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine: Jõgeva vald Osaühing Kuremaa Enveko 2 085 460 € 1 772 640 € Veemajandus Jõgeva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Jõgeva linna reoveepuhastusjaama jääkmuda kompostimissüsteemi väljaehitamine Osaühing Jõgeva Veevärk 162 328 € 127 528 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Jõgeva linna sademevee formeerumise andmebaasi koostamine ja monitoorimine Osaühing Jõgeva Veevärk 21 130 € 7 026 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Jõgeva linnas Pargi tänava kanalisatsioonitorustike laiendamine Osaühing Jõgeva Veevärk 42 042 € 27 083 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Jõgeva linnas sademeveekanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine Pae tänaval ja ehitamine Uuel tänaval Osaühing Jõgeva Veevärk 107 218 € 52 866 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Jõgeva maakond, Mustvee vald, Kükita, Tiheda ja Kasepää külade vee- ja kanalisatsioonirajatised, III etapp AS Emajõe Veevärk 1 240 370 € 620 187 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Jõgeva ja Puurmani valla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine Osaühing Kuremaa Enveko 3 432 740 € 2 917 830 € Veemajandus Jõgeva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Kääpa küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine AS EMAJÕE VEEVÄRK 562 642 € 410 366 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Kääpa küla veetöötluse rekonstrueerimine AS EMAJÕE VEEVÄRK 95 643 € 75 637 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Kaarepere küla puurkaevpumpla ja veetöötlusjaama rekonstrueerimine AS EMAJÕE VEEVÄRK 67 141 € 53 236 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Kaarepere küla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine AS EMAJÕE VEEVÄRK 516 282 € 408 095 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Kaarepere küla vee- ja kanalisatsioonitorustike ja reoveepuhasti projekteerimine AS EMAJÕE VEEVÄRK 18 349 € 14 352 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Kalana küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu rekonstrueerimine Põltsamaa Vallavara OÜ 234 496 € 162 886 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Kasepää reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine AS EMAJÕE VEEVÄRK 1 415 700 € 1 118 310 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Kassinurme küla pumbajaama renoveerimine Osaühing Kuremaa Enveko 32 725 € 27 800 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Kükita, Tiheda, Kasepää külade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine AS EMAJÕE VEEVÄRK 1 036 290 € 818 354 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Kükita, Tiheda, Kasepää külade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine AS EMAJÕE VEEVÄRK 76 781 € 61 284 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Kuremaa aleviku Järve tn vee- ja kanalisatsioonitorustikud2 Osaühing Jõgeva Veevärk 129 392 € 64 646 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
AS Kuremaa Enveko veearvestite soetamine Osaühing Kuremaa Enveko 67 585 € 57 447 € Veemajandus Jõgeva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Kuremaa reoveepuhasti rekonstrueerimine Osaühing Kuremaa Enveko 475 352 € 369 404 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Kuremaa RVP renoveerimisprojekti koostamine ja Kuremaa RVP renoveerimine Osaühing Kuremaa Enveko 7 250 € 5 438 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Laiuse aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine 2 Osaühing Kuremaa Enveko 229 399 € 194 227 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Laiuse aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine Osaühing Kuremaa Enveko 463 908 € 378 190 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Luua küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine AS Emajõe Veevärk 869 605 € 434 802 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Mayeri Industries AS-i joogiveevarsustussüsteemi renoveerimine Mayeri Industries AS 89 000 € 43 810 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Mustvee linna reoveepuhasti ja reoveepumplate rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine Mustvee Linnavalitsus 26 712 € 22 838 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Mustvee linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ning rajamise I etapp Mustvee Haldus Osaühing 805 925 € 650 704 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Paisu likvideerimine - Amme jõel asuv Ehavere sild (nr. 524) , asukohaga riigiteel nr. 14210 Luua-Vaidavere - km 1,526 Transpordiamet 163 811 € 163 811 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Pikkjärve küla puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaama rajamine AS EMAJÕE VEEVÄRK 78 891 € 67 057 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Pikkjärve küla vee- ja kanalisatsioonitorustike ja reoveepuhasti projekteerimine AS EMAJÕE VEEVÄRK 12 777 € 10 038 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Pikknurme küla ÜVK rekonstrueerimine Põltsamaa Vesi OÜ 353 367 € 229 688 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
AS Põltsamaa Felix reovee kohtpuhasti rajamise ehitustööd (I ja II etapp) aktsiaselts PÕLTSAMAA FELIX 518 814 € 171 565 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Põltsamaa jõe kalastiku seisundi parandamise võimaluste uuring Põltsamaa- Rutikvere lõigul Eesti Jõgede Taastamise Ühing 47 250 € 47 250 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Põltsamaa jõe projekteerimis- ja tervendustööd Põltsamaa-Rutikvere lõigul Eesti Jõgede Taastamise Ühing 118 410 € 117 410 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Põltsamaa linna ning selle lähiümbruse ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine Põltsamaa Vesi OÜ 6 866 050 € 5 836 150 € Veemajandus Jõgeva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Põltsamaa piirkonnas ÜVK teenuse osutamiseks seadmete ja traktori soetamine Põltsamaa Vallavara OÜ 111 115 € 94 448 € Veemajandus Jõgeva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Põltsamaa valla vee-ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine 2. osa Põltsamaa Vallavara OÜ 1 161 770 € 987 501 € Veemajandus Jõgeva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Põltsamaa valla Võisiku küla ühisvee-ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine Põltsamaa Vallavara OÜ 425 679 € 243 597 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Põltsamaa veearvestite soetamine Põltsamaa Vesi OÜ 81 127 € 68 958 € Veemajandus Jõgeva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Põltsamaa veemajanduse projekti II etapp Põltsamaa Vesi OÜ 2 293 090 € 1 358 790 € Veemajandus Jõgeva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Rääbise Pargi puurkaevu renoveerimine koos joogivee puhastusseadmete ehitusega. Torma Vallavalitsus 28 058 € 23 837 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Raaduvere küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine Osaühing Kuremaa Enveko 180 710 € 113 877 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Siimusti aleviku sademevee kanalisatsiooni ja kuivenduskraavi ehitus Jõgeva Vallavalitsus 160 822 € 74 557 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Siimusti Keraamika pumbajaama renoveerimine Osaühing Kuremaa Enveko 34 800 € 29 570 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Tabivere aleviku üle raudtee piirkonna Nurme tänava ja Veski elamute ühisveevärk ja -kanalisatsioon AS EMAJÕE VEEVÄRK 222 272 € 175 499 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Tõikvere veevarustussüsteemide rekonstrueerimine OÜ Torma Soojus 35 158 € 23 077 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Torma ja Sadala alevike ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine OÜ Torma Soojus 1 386 160 € 1 178 240 € Veemajandus Jõgeva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Väike-Kamari küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu rekonstrueerimine Põltsamaa Vallavara OÜ 281 223 € 185 000 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Voore küla veemajandusprojekt AS EMAJÕE VEEVÄRK 867 945 € 684 866 € Veemajandus Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)