• 13. detsember 2010 | 13:29

  "Klaasi taaskasutamine on Eestis hetkel küllaltki madalal tasemel, mistõttu on hea, et selle valdkonna projekte on hakanud meile laekuma," sõnas jäätmevaldkonna juhtivkoordinaator Merike Üts. "Lisaks laekus ka neli plastjäätmete kasutamisele suunatud taotlust, mida on mõnevõrra vähem kui varasemates voorudes. Ilmselt on siin põhjus selles, et plastiga tegelevaid projekte on juba üksjagu olemas või lähiaastail tulemas. Nii on jäätmevood nende vahel suuresti ära jagunenud, mistõttu uusi tegutsejaid turule enam ei mahu."

 • 06. detsember 2010 | 09:14

  Kagu-Eesti viimased ladestusalad suleti 2009. aasta suvel, mistõttu tuleb vastavalt riigi jäätmekavale sinna piirkonda rajada üks jäätmekäitluskeskus koos ladestusalaga. Objekti valmimiseni kasutatakse piirkonnale lähimaid nõuetekohaseid prügilaid. Lõppenud voorus antakse toetust projektile, mis vastab riigi jäätmekavale 2008–2013 ja kohaliku omavalitsusüksuse jäätmekavale, mis kajastab linna või valla jäätmehoolduse arendamiseks vajalikku tegevust.

 • 03. detsember 2010 | 13:41

  Eksperdi tööülesandeks on:

 • 03. detsember 2010 | 08:54

  Taotlusvooru toetusteks planeeritud 30 miljonit krooni jaguneb kaheks pool sellest summast on mõeldud ohustatud elupaikade, ohustatud liikide elupaikade ja ohustatud liikide populatsioonide taastamiseks ning säilitamiseks vajalikeks tegevusteks ja võõrliikide arvukuse piiramiseks. Teine 15 miljonit krooni aga kaitstavate parkide korrastamiseks, kaitstavate üksikobjektide ja maastike soodsa seisundi taastamiseks ning kaitstavate loodusobjektide külastamist suunava infrastruktuuri rajamiseks või rekonstrueerimiseks.

 • 30. november 2010 | 09:00

  Projektiga Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolelt tegelenud juhtivkoordinaator Merike Ütsi sõnul on Otepää oma tegevuses näidanud üles igakülgset koostöövalmidust ning kõik detailid on hoolikalt läbi mõeldud. "Ühtekuuluvusfond lubab projektide puhul rahastada teatud tegevusi ning üheks piiranguks on näiteks see, et üles kaevatud teed ja tänavad taastatakse nende algupärase teekattega," selgitas Üts. "Otepää otsustas aga leida lisavahendeid ning paljudel tänavatel kruusakatte asfaldiga asendada."

 • 25. november 2010 | 09:28

  Kas juba sõlmitud laenulepingud, sihtfinantseerimise lepingud (KKP) ja rahastusotsused (EL fondid ehk ST) tuleb ümber teha?
  Ei. Olemasolevaid lepinguid ega otsuseid ei ole vaja muuta. Nii KKP lepingusumma kui ST rahastusotsuste summad konverteeritakse andmebaasides (KIK andmebaas ja SFOS) eurodeks kursiga 15,6466 ning summad ümardatakse tavaümardamise põhimõtetel. Laenulepingud on juba praegu kahes valuutas esindatud ning siin muudatusi teha pole tarvis.

 • 22. november 2010 | 11:10

 • 17. november 2010 | 08:25

  2009. aasta juulikuust suleti Eestis kõik nõuetele mittevastavad prügilad, kokku 10 prügilat. Tööle jäi viis olmejäätmete lõppladestuskohta: Väätsa, Uikala, Paikuse, Torma ja Tallinna. Ehkki AS Eesti Energia plaanib 2012. aastal avada Irus jäätmete masspõletustehase, mis võimaldab põletada kuni 75% Eesti olmejäätmetest, jääb siiski hulk olmejäätmeid, mida ei ole võimalik põletada või taaskasutada. Väätsa prügila ladestusala täitub sellise prognoosi kohaselt 2012. aastaks, mistõttu on vajalik ladestusala laiendada.

 • 03. november 2010 | 07:38

 • 02. november 2010 | 09:05

  Laekunud taotlustest üheksa on seotud kalatreppide rajamisega ja kaladele liikumisteede avamisega, ülejäänud kolm on jõgede ja järvede tervendamisega seotud projektid. "Kuna meetme peamiseks eesmärgiks on kalade rändetingimuste parandamine, on taotluste selline jagunemine väga hea," sõnas KIKi projektikoordinaator Ööle Janson. Valdav enamus laekunud taotlustest on MTÜ-de poolt esitatud, kuid on ka kohalikke omavalitsusi ning äriühinguid.