• 01. veebruar 2008 | 00:00

  Elukeskkonna arendamise rakenduskavas on toetusteks ette nähtud 25,149 miljardit krooni, sellest otseselt keskkonna- ja looduskaitse heaks 11,2 miljardit. Kokku saab Eesti seitsme aasta jooksul Euroopa Liidu struktuuritoetusi 53,3 miljardit krooni.

  Teate edastas:
  Silja Luup
  6274 127

   

 • 29. november 2007 | 00:00

  Kõige rohkem taotlusi esitati keskkonnateadlikkuse (300 tk) ja looduskaitse (170 tk) programmi. Maakondadest laekus enim taotlusi Tartu maakonnast (77 tk), järgnesid Ida-Viru maakond (64 tk), Pärnu maakond (63 tk) ja Harju maakond (61 tk).

 • 22. november 2007 | 00:00

  KIKi juhataja Kalev Auna sõnul plaanib KIK Moldovas loodavasse investeeringute jaotamise süsteemi panustada oma oskusteabe ja koolitustega.

  “KIKil on aastatepikkune kogemus keskkonnainvesteeringute rahade jaotamisel ning Moldova riigil seisab see kõik alles ees – kui saame Moldovat selle protsessi käigus abistada, on see suureks tunnustuseks ka meile,” selgitab Kalev Aun.

 • 07. november 2007 | 00:00

  Nõukogu otsusel saavad III vooru 303 taotlust kokku ligi 183,1 miljonit krooni. Kokku esitati III taotlusvooru 509 taotlust, mille maht oli enam kui 648 miljonit krooni. Keskkonnaprogrammi raames jaotatakse keskkonnatasude seaduse alusel riigieelarvesse laekunud summasid.

  Keskkonnaprogrammi ja ERF üksuse juhi Heiko Põdersalu sõnul läksid suuremad toetussummad veemajanduse (68,6 miljonit krooni) ja jäätmekäitluse (43,9 miljonit krooni) valdkonda, väiksemad toetussummad metsanduse (8,4 miljonit krooni) ja kalanduse (3,6 miljonit krooni) valdkonda.

 • 15. oktoober 2007 | 00:00

  KIKile esitatavad taotlused peavad vastama Keskkonnatasude seadusele, keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a. määrusele nr 13, (muudetud määrusega 26. juuli 2006 nr 55) ning KIKi finantseerimise korrale.

  Kõik maakonnas teostavate projektide rahastamise taotlused tuleb esitada KIKi maakondlikku esindusse nimetatud kuupäevaks. Kui projekt viiakse läbi kahes või mitmes maakonnas, tuleb esitada taotlus taotleja asukohajärgsele KIKi maakondlikule esindusele.

 • 12. oktoober 2007 | 00:00

  Nende alusel saab Eesti Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika raames rahastada projekte aastatel 2007-2013. Koos riigi omaosalusega on investeeringute kogusumma 63,7 miljardi krooni, millest euroabi moodustab 53,3 miljardit krooni.

 • 30. juuli 2007 | 00:00

  Keskkonnaprogrammi ja ERF üksuse juhi Heiko Põdersalu sõnul oli enim taotlusi esitatud keskkonnateadlikkuse programmi (145 tk). Selle programmi raames jagatakse toetust projektidele, mis tõstavad inimeste keskkonnateadlikkust ja õpetavad käituma ja tarbima ümbritsevat keskkonnasõbralikult ning säästlikult, sõnas Põdersalu.

  Enim taotlusi laekus KIKile Tartu maakonnast (66 tk), Harju maakonnast (44 tk), järgnesid Ida-Viru maakond (37 tk) ja Viljandi maakond (34 tk).

 • 11. juuli 2007 | 00:00

  õukogu otsusel saavad keskkonnaprogrammi 2007. aasta II vooru 457 taotlust kokku ligi 215,8 miljonit krooni. Kokku esitati II taotlusvooru 664 taotlust, mille maht oli enam kui 547 miljonit krooni. Keskkonnaprogrammi raames jaotatakse keskkonnatasude seaduse alusel riigieelarvesse laekunud summasid.

  Suuremad toetussummad läksid jätkuvalt veekaitse (87,7 miljonit krooni) ja jäätmekäitluse (34,6 miljonit krooni) valdkonda.

 • 15. juuni 2007 | 00:00

  KIKile esitatavad taotlused peavad vastama Keskkonnatasude seadusele, keskkonnaministri 17. veebruari 2006.a. määrusele nr 13, (muudetud määrusega 26. juuli 2006 nr 55) ning KIKi finantseerimise korrale.

  Kõik maakonnas teostavate projektide rahastamise taotlused tuleb esitada KIKi maakondlikku esindusse nimetatud kuupäevaks. Kui projekt viiakse läbi kahes või mitmes maakonnas, tuleb esitada taotlus taotleja asukohajärgsele KIKi maakondlikule esindusele.

 • 09. juuni 2007 | 20:07

  Aasta Sipelgas 2007 on Tartu keskkonnahariduse keskus

  2007. aastal sai Aasta Sipelgaks Tartu keskkonnahariduse keskus keskkonnaharidust ja õuesõpet edendavate tegevustega, mis olid olulised nii maakondlikul kui ka riiklikul tasandil.

  Toonaseks oli keskus tegutsenud KIKi keskkonnateadlikkuse programmi maakondliku koostööpartnerina pea neli aastat. Programmi käigus tutvustas keskus pidevalt Tartumaal keskkonnateadlikkust ning korraldas keskkonnateadlikkuse koolitusi.

  Veel pidas KIK tänukellaga meeles järgmisi koostööpartnereid:

  • Kehtna vallavalitsus
  • Järvamaa keskkonnateenistus
  • MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing
  • AS Valga Vesi
  • Riikliku looduskaitsekeskuse Hiiu-Lääne regioon
  • Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing
  • Elva linnavalitsus
  • Tallina Nõmme noortemaja
  • Looduskaitseühing Kotkas
  • Eesti Metsatööstuse Liit
  • Weerec AS