• 09. juuni 2010 | 20:10

   Aasta Sipelgas 2010 on MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing

   2010. aastal tunnustas KIK Aasta Sipelga tiitliga pikaaegset partnerit MTÜ Eesti Ornitoloogiaühingut, kelle projekt „Aasta lind 2009 – kodukakk“ osutus vägagi menukaks. Inimesed üle maailma said veebikaamera kaudu kodukakuga tuttavaks ning linnule pühendatud laste joonistusvõistlusest võttis osa 2745 õpilast.

   Lisaks aasta linnu projektidele on MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing koostanud mahuka „Haudelindude levikuatlase“, andnud välja ajakirja Hirundo ning linnuhuviliste teabelehte Tiirutaja.

   Veel pidas KIK kuldnoka pesakastiga meeles järgmisi koostööpartnereid:

   • Kanepi Gümnaasium
   • AS Kärdla Veevärk
   • Päästeamet
   • Eestimaa Looduse Fond
   • AS Pärnu Vesi
   • AS Valio Eesti Võru Juustutehas
   • Vaivara vald
   • MTÜ Kullamaa Arboreetum
  • 04. juuni 2010 | 13:44

   Eksperdi tööülesandeks on:

   • KIKile Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks esitatud taotluste teostatavusuuringutele eksperthinnangu andmine kuni kuue kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest arvates;
   • ekspert on üks hindamiskomisjoni liikmest, kelle suhtes rakenduvad kõik hindamiskomisjoni liikme õigused, kohustused ja vastutus.

   Eksperdilt nõutakse:

  • 18. mai 2010 | 10:06

   Koolitustel käsitletavad teemad on:

  • 12. mai 2010 | 11:56

   KIK kutsus 2010. aasta alguses Põlva-, Valga- ja Võrumaa koolinoori osalema esseekonkursil, mille eesmärgiks oli propageerida keskkonnateadlikke ja loodussõbralikke eluviise ning leida ja levitada uusi keskkonnakaitselisi ideid. Esseekonkursi keskseks teemaks oli KIKi toel Põlva-, Valga- ja Võrumaal teoks saanud projekt, mis on otseselt või kaudselt aidanud kaasa Eestimaa looduse tundmisele ja hoidmisele ning piirkonna arengule.


  • 12. mai 2010 | 11:12

   „Eesti Ornitoloogiaühingu näol on tegemist pikaajalise koostööpartneriga, kes on oma projekte korrapäraselt planeerinud ja ellu viinud," tõdes KIKi juhatuse liige Kalev Aun. „Üks viimaseid ja vaieldamatult enim tähelepanu võitnud projekte oli möödunud aasta kodukaku projekt ning tõele au andes kallutaski just see meid võitjat valides Ornitoloogiaühingu kasuks otsustama. Lisaks loomulikult Eesti linnustiku uurimise ja tutvustamisalane tegevus, millega ühing on silma paistnud ning seetõttu tunnustamist väärib."

  • 11. mai 2010 | 11:56

   11. mail 2010 tähistas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) oma 10. tegevusaastat keskkonnakonverentsiga „Loodushoid algab teadmistest", mis keskendus inimeste teadmiste ja käitumise seostele ning käitumise keskkonnamõjule. Samuti anti konverentsi lõpus välja hea koostööpartneri ja keskkonnasõbra autasu Aasta Sipelgas 2010, mis sel korral läks MTÜ Eesti Ornitoloogideühingule.

  • 11. mai 2010 | 06:02

   KIK on viimase kümne aasta jooksul rahastanud 12 623 projekti kokku enam kui 15,2 miljardi Eesti krooniga nii Euroopa Liidu fondide kui Eesti keskkonnatasudeks kogutavatest vahenditest. Ehkki rahaliselt on kõige suuremaks toetusvaldkonnaks jätkuvalt veemajandus ehk puhta joogivee heaks tehtavad investeeringud, on projektiarvult suurimaks valdkonnaks keskkonnateadlikkus.

  • 26. aprill 2010 | 10:33

   Viiele projektile antakse kokku ligi 93,8 miljonit krooni Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetust, millele lisandub veel toetuse saaja omaosalus.

  • 22. aprill 2010 | 12:28

   Veebruari keskel lõppenud taotlusvooru laekus kokku 165 taotlust, järgmise vooru taotluste esitamise tähtajaks on 16. august. 

  • 15. märts 2010 | 00:00

   EMHI tegeleb peamiselt ilmaprognooside ja tormihoiatuste koostamise ning meteoroloogilise ja hüdroloogilise seire korraldamisega. Projekti käigus moderniseeritakse olemasolevat seirevõrku ning lisatakse uusi rannikumere jaamu, mille tulemusena täieneb seireinfo laekumine ajas ja ruumis, mis tõhustab võimalike ohtlike ilmasituatsioonide varajast avastamist.