Skip to content
Vaegnägijatele

EL Innovatsioonifond avab võimalused uudsete lahenduste elluviimiseks

Toetus/taotlusvoor
Foto: EL

EL Innovatsioonifondist toetatakse investeeringuid, millega edendatakse läbimurdelisi vähese CO₂ heitega tehnoloogiaid taastuvenergias ja energiamahukate tööstusharude protsessides sealhulgas CO₂ kogumisel, kasutamisel ja säilitamisel ning energia salvestamisel. Tänaseks on toimunud kaks suurprojektide taotlusvooru eelarvega 1,5 miljardit eurot ning üks väikeprojektide taotlusvoor eelarvega 100 miljonit eurot.
31. augustini on avatud II väikeprojektide taotlusvoor. Sügisel on avanemas ka III suurprojektide taotlusvoor täiendatud eelarvega 3 miljardit eurot.

Täpsemat infot taotlusvoorude kohta leiab nii KIKi kodulehelt kui ka EL Innovatsioonifondi kodulehelt.

EL Innovatsioonifondi rahastatakse EL kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi (EU-ETS) tuludest, mis põhineb nn piiramise ja kauplemise süsteemil (cap and trade). Prognoositav innovatsioonifondi kogumaht  perioodi jooksul on 10 miljardit eurot.

Väikeprojektide taotlusvoor on avatud!

· Väikeprojektide II voor avanes 31. märts 2022. Taotluse esitamise tähtaeg 31. august 2022.

· Taotlusvooru eelarve on 100 miljonit eurot.

· Taotlema oodatakse projekte kogueelarvega vahemikus 2,5 kuni 7,5 miljonit eurot.

· Toetuse määr: 60% projekti kapitalikuludest.

Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt Euroopa Komisjoni taotluste esitamise portaali kaudu.

Täpsem info on saadaval Innovatsioonifondi II väikeprojektide vooru kodulehel.

Oma projektide sobivust Innovatsioonifondi saab nüüd ka ise testida Innovatsioonifondi kodulehel avatud enesekontrolli küsimustiku kaudu.

Suurprojektide uus taotlusvoor avaneb sügisel kahekordistatud eelarvega!

Meil on suur rõõm teatada, et seoses EL taastuvenergeetika kasutuselevõtu kiirendamise vajadusega ja sooviga vähendada liikmesriikide sõltuvust Vene taastumatutest energiaallikatest, on Euroopa Komisjon otsustanud suurendada Innovatsioonifondi 2022 suurprojektide vooru mahtu 3 miljardi euroni. Lisaks tavapärastele teemadele toetatakse antud vooru raames „REPowerEU akna“ kaudu kolme valdkonda:

1) Tööstuse innovaatilist elektrifitseerimist ja üleminekut vesinikule

2) Innovatiivset puhaste tehnoloogiate tootmist (nt elektrolüüserid, kütuseelemendid, uudsed taastuvenergia seadmed, energia salvestuslahendused või soojuspumbad tööstuslikuks kasutuseks)

3) Keskmise suurusega pilootprojektide läbiviimine väga innovatiivsete lahenduste valideerimiseks, testimiseks ja optimeerimiseks.

DG CLIMA, EL Innovatsioonifondi korraldava osapoolena, kutsub teemaga seotud huviorganisatsioone korraldama juunikuu jooksul vastavaid õpitube, suurendamaks ettevõtete teadlikkust IF rolli suurenemisest, uute REPowerEU tegevustega seotud võimaluste avanemisest ning kogumaks infot potentsiaalsete projektide ajagraafikute, küpsuse ning ka seonduvate turuvajaduste ja -tõrgete kohta.

Loodud on lihtne ja kiire küsitlusvorm saamaks infot võimalike projektide ajagraafikute osas. Saadav info aitab hinnata tööstuse huvi ja valmidust toetuse taotlemiseks Innovatsioonifondist antud teemadel, eriti puhaste tehnoloogiate tootmise ja süva-dekarboniseerimist teotavate pilootprojektide osas. Kutsume kõiki huvilisi ankeeti täitma!

Riigi tugi taotlejale

Innovatsioonifond on Euroopa Liidu otsetoetus, mis tähendab, et taotluste hindamine, toetuse väljamaksed ja seire on korraldatud Euroopa Komisjoni poolt. Eesti riigi poolt on loodud toetus, millega pakutakse projektitaotluse sobivuse valideerimiseks ja koostamiseks konsultatsiooni. Arendusprojekti idee sobivust Innovatsioonifondi saab tulla valideerima Keskkonnainvesteeringute Keskusesse. Nõustamised on tõestanud, et projektiidee ja -tegevuste sobivust Innovatsioonifondi saab valideerida, arutada, arendada ning ärisaladus ja konfidentsiaalsus on loomulikult tagatud. Nõustamise teeb väärtuslikuks ka „ühe akna“ ühisnõustamiste võimalus:

· Saada ühisnõustamist mitmele EL otsetoetusega fondile korraga – näiteks Horisont Euroopa, LIFE ja Innovatsioonifond,

· Võimalike riigi poolt edastatavate EL toetusmeetmete teabe kaasamine – näiteks taasterahastu, ühtekuuluvusfond

· Vastavate ekspertide kaasamine Keskkonnaministeeriumist, EASist ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist.

Ettevõtja jaoks on oluline arvamuste paljusus projekti innovaatilisele komponendile, aga ka projektiidee tutvustamine riigile selle varajases faasis. Keskkonnainvesteeringute Keskuse vaatest on kohtumised ettevõtjatega olulised, et mõista, mis tuge ettevõtjad veel vajavad lisaks rahalisele toetusele. Nii näiteks on nõustamisel selgunud, et enne Innovatsioonifondi rahastust tasuks prototüübi arendamiseks toetust küsida hoopis teisest Euroopa rahastusallikast, nt. Horisont Euroopa. Riik saab KIKi kaudu aidata ettevõtjat partneri otsingute suunamisel ja uute kontaktide ning rahastuallikate leidmisel vastavalt ettevõtte projekti arendusfaasile.

Kontakt
Täpsem info taotlusvoorude kohta
The website encountered an unexpected error. Please try again later.