• 27. jaanuar 2009 | 00:00

  Päästeameti päästetööde osakonna juhataja Kuno Tammearu sõnul parandab saadud toetus päästeteenistuse reageerimist erinevatele keskkonnaõnnetustele. Saadud toetuse eest soetatakse muuhulgas kaitsevarustust, tulekustutamiseks ja reostuse korjetöödeks vajalikke seadmeid ning komplekteeritakse linnuhaigla naftareostuses kahjustatud lindude eest hoolitsemiseks. Lisaks ehitatakse 2012. aastaks välja Kose logistikakeskus, mis võimaldab Päästeametil hädaolukordadele kiiremini reageerida.

 • 23. jaanuar 2009 | 00:00

  Tänu positiivsele rahastusotsusele saavad lähiaastatel parema joogivee Kiili, Koeru, Maardu, Saku, Sauga, Sindi, Tamsalu, Türi ja Vändra elanikud. Saadud toetus võimaldab paljudel inimestel liituda veevõrguga, paraneb joogivee kvaliteet, ehitatakse ja renoveeritakse kanalisatsioonitorustikke ning uuendatakse puhastusseadmeid.

 • 30. detsember 2008 | 00:00

  Aasta lõpus tehtud otsused tähendavad umbes 180 000 Eesti elanikule seda, et lähiaastatel ühendatakse nende kodud veevõrku või paraneb joogivee kvaliteet. Lisaks ehitatakse ja renoveeritakse kanalisatsioonitorustikke ning valmivad uued puhastusseadmed. Ühtekuuluvusfondist saavad toetust Aseri, Haljala, Jõelähtme vald, Järva-Jaani, Kadrina, Kehra, Keila, Kohila, Narva, Põltsamaa, Pärnu, Rae vald, Rakvere, Otepää, Saue, Sillamäe, Tapa, Tõrva, Valga ja Väike-Maarja.

 • 12. detsember 2008 | 00:00

  Ühtekuuluvusfondi abiga läheb sulgemisele Käina prügila Hiiumaal ning korrastustöid tehakse Pärnu Rääma prügilas ja Saaremaal asuvas Neemi prügilas. Käina prügila sulgemiseks eraldatakse Käina Vallavalitsusele 1 118 692,80 krooni, Rääma prügila korrastamiseks OÜ Paikrele 127 185 174,90 krooni ning Neemi prügila korrastamiseks Maasi Jäätmehoolduse OÜ-le 441 000 krooni.

 • 10. detsember 2008 | 00:00

  Rakendusüksuse otsusega toetatakse kolme projekti:

  1. Taotleja OÜ Paikre – projekt „Pärnu Rääma prügila korrastamine“ – toetuse summa 127 185 174,90 krooni
  2. Taotleja Käina Vallavalitsus – projekt „Käina prügila sulgemine“ – toetuse summa 1 118 692,80 krooni
  3. Taotleja Maasi Jäätmehoolduse OÜ – „Neemi prügila korrastamine“ – toetuse summa 441 000 krooni

  Meetme „Nõuetele mittevastavate tavajäätmeprügilate sulgemine“ järgmine taotlusvoor kuulutatakse välja hiljemalt märtsis 2009.

   

 • 01. detsember 2008 | 00:00

  Võrreldes eelmise aastaga on taotluste hulk ootuspärane ning ehkki arvuliselt on esitatud vähem taotlusi kui 2008. aasta I voorus, on rahaline suurusjärk samaks jäänud. 2008. aasta esimeses voorus esitati 894 taotlust mille rahaliseks mahuks oli 718 miljonit krooni.

  „Kui vaadata taotluste jagunemist erinevate programmide kaupa, siis jätkuvalt on enim taotlusi esitatud keskkonnateadlikkuse alal, kuid võrreldes varasemaga on tunduvalt vähem taotlusi looduskaitse projektidele,“ sõnas keskkonnaprogrammi üksuse juht Heiko Põdersalu.

 • 25. november 2008 | 00:00

  Tänavu 5. augustil oli veemajanduse infrastruktuuri arendamise projektide rahastamistaotluste esimese taotlusvooru tähtaeg. Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) laekus 35 taotlust, mille kogumaksumus oli ligi 6,7 miljardit krooni. Sellest 5 miljardi ulatuses taotleti toetust Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist (ÜF), seejuures olid nii omavalitsused kui ka ettevõtjad nõus ise panustama 1,7 miljardit. Esialgselt oli aga keskkonnaminister kinnitanud esimese taotlusvooru rahaliseks mahuks 2,5 miljardit krooni.

 • 22. oktoober 2008 | 00:00

  Rahastatud projektide täielik nimekiri avaldatakse KIKi koduleheküljel hiljemalt homme, 23. oktoobri pärastlõunal.

  KIKi keskkonnaprogrammist toetatakse veemajanduse, jäätmekäitluse, keskkonnakorralduse, looduskaitse, metsanduse, kalanduse, keskkonnateadlikkuse valdkondade projekte.

  Kokku jagab nõukogu toetusi keskkonnaprogrammist kolm korda aastas. 2009. aasta I vooru taotluste esitamise tähtaeg on 17. november 2008.

 • 14. oktoober 2008 | 00:00

  KIKile esitatavad taotlused peavad vastama Keskkonnatasude seadusele, keskkonnaministri 17. veebruari 2006.a. määrusele nr 13 ning KIKi finantseerimise korrale.

  Kõik maakonnas teostavate projektide rahastamise taotlused tuleb esitada KIKi maakondlikku esindusse nimetatud kuupäevaks. Kui projekt viiakse läbi kahes või mitmes maakonnas, tuleb esitada taotlus taotleja asukohajärgsele KIKi maakondlikule esindusele.

  Üleriigiliste projektide rahastamisega seotud taotlused tuleb esitada KIKi Tallinna kontorisse (Narva mnt 7a, Tallinn, 10117) samaks kuupäevaks.

 • 17. september 2008 | 00:00

  Kokku rahastatakse nimetatud voorus nelja projekti bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse taastamiseks ligi 6 miljoni krooni ulatuses. Märkimisväärne ja mahukaim on Matsalu lahe elupaikade taastamise, hooldamise ja järelevalvetegevusi hõlmav Riikliku Looduskaitsekeskuse projekt. Muuhulgas korrastatakse kaitseala haldamise ja kaitsekorralduse seisukohast oluline Keemu sadam ning soetatakse lambaveo parv, et karjatada lambaid Läänemaa laidudel niitude hooldamiseks.