• 02. märts 2009 | 00:00

  Tagamaks vana perioodi Euroopa Liidu toetuste maksimaalset ära kasutamist, otsustas KIKi nõukogu täiendavalt rahastada kolme Ühtekuuluvusfondi projekti kogusummas üle 131 miljoni eesti krooni. Täiendava rahastuse said kaks Emajõe ja Võhandu valgala veemajandusprojekti ning Kohtla-Järve ja Kiviõli poolkoksi prügilate sulgemise projekt. Veemajanduse projektide täiendava rahastuse toel rekonstrueeritakse Võru linna reoveepuhasti ja viiakse lõpuni Elva linna veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitustööd.

 • 13. veebruar 2009 | 00:00

  Vähendatud summa näol on tegemist rohkem kui kolmandikuga tavaliselt taotlustele jagatavast summast – 2008. aasta taotlusvoorudes tehti rahastusotsuseid ligi 850 miljoni eesti krooni ulatuses. Seoses tekkinud olukorraga otsustas KIKi nõukogu esimees Jaanus Tamkivi teise vooru tähtaja edasi lükata, et nõukogu saaks olukorda põhjalikult analüüsida ning taotlusvoorudeks tehtud prognoose muuta. Traditsiooniliselt on keskkonnaprogrammi teise vooru tähtajaks olnud 15. märts.

 • 06. veebruar 2009 | 00:00

  Hetkeseisuga (6.02.2009) oskame öelda, et kõik kinnitatud rahastusotsused kehtivad ehk eelarve vähendamise otsus ei puuduta juba rahastusotsuse saanud projekte. Kuidas ja millisel määral muudab tehtud eelarvevähendus keskkonnaprogrammi 2009. aasta taotlusvoorude mahtu, oskame öelda peale KIK nõukogu istungit 27. veebruaril.

   

 • 27. jaanuar 2009 | 00:00

  Päästeameti päästetööde osakonna juhataja Kuno Tammearu sõnul parandab saadud toetus päästeteenistuse reageerimist erinevatele keskkonnaõnnetustele. Saadud toetuse eest soetatakse muuhulgas kaitsevarustust, tulekustutamiseks ja reostuse korjetöödeks vajalikke seadmeid ning komplekteeritakse linnuhaigla naftareostuses kahjustatud lindude eest hoolitsemiseks. Lisaks ehitatakse 2012. aastaks välja Kose logistikakeskus, mis võimaldab Päästeametil hädaolukordadele kiiremini reageerida.

 • 23. jaanuar 2009 | 00:00

  Tänu positiivsele rahastusotsusele saavad lähiaastatel parema joogivee Kiili, Koeru, Maardu, Saku, Sauga, Sindi, Tamsalu, Türi ja Vändra elanikud. Saadud toetus võimaldab paljudel inimestel liituda veevõrguga, paraneb joogivee kvaliteet, ehitatakse ja renoveeritakse kanalisatsioonitorustikke ning uuendatakse puhastusseadmeid.

 • 30. detsember 2008 | 00:00

  Aasta lõpus tehtud otsused tähendavad umbes 180 000 Eesti elanikule seda, et lähiaastatel ühendatakse nende kodud veevõrku või paraneb joogivee kvaliteet. Lisaks ehitatakse ja renoveeritakse kanalisatsioonitorustikke ning valmivad uued puhastusseadmed. Ühtekuuluvusfondist saavad toetust Aseri, Haljala, Jõelähtme vald, Järva-Jaani, Kadrina, Kehra, Keila, Kohila, Narva, Põltsamaa, Pärnu, Rae vald, Rakvere, Otepää, Saue, Sillamäe, Tapa, Tõrva, Valga ja Väike-Maarja.

 • 12. detsember 2008 | 00:00

  Ühtekuuluvusfondi abiga läheb sulgemisele Käina prügila Hiiumaal ning korrastustöid tehakse Pärnu Rääma prügilas ja Saaremaal asuvas Neemi prügilas. Käina prügila sulgemiseks eraldatakse Käina Vallavalitsusele 1 118 692,80 krooni, Rääma prügila korrastamiseks OÜ Paikrele 127 185 174,90 krooni ning Neemi prügila korrastamiseks Maasi Jäätmehoolduse OÜ-le 441 000 krooni.

 • 10. detsember 2008 | 00:00

  Rakendusüksuse otsusega toetatakse kolme projekti:

  1. Taotleja OÜ Paikre – projekt „Pärnu Rääma prügila korrastamine“ – toetuse summa 127 185 174,90 krooni
  2. Taotleja Käina Vallavalitsus – projekt „Käina prügila sulgemine“ – toetuse summa 1 118 692,80 krooni
  3. Taotleja Maasi Jäätmehoolduse OÜ – „Neemi prügila korrastamine“ – toetuse summa 441 000 krooni

  Meetme „Nõuetele mittevastavate tavajäätmeprügilate sulgemine“ järgmine taotlusvoor kuulutatakse välja hiljemalt märtsis 2009.

   

 • 01. detsember 2008 | 00:00

  Võrreldes eelmise aastaga on taotluste hulk ootuspärane ning ehkki arvuliselt on esitatud vähem taotlusi kui 2008. aasta I voorus, on rahaline suurusjärk samaks jäänud. 2008. aasta esimeses voorus esitati 894 taotlust mille rahaliseks mahuks oli 718 miljonit krooni.

  „Kui vaadata taotluste jagunemist erinevate programmide kaupa, siis jätkuvalt on enim taotlusi esitatud keskkonnateadlikkuse alal, kuid võrreldes varasemaga on tunduvalt vähem taotlusi looduskaitse projektidele,“ sõnas keskkonnaprogrammi üksuse juht Heiko Põdersalu.

 • 25. november 2008 | 00:00

  Tänavu 5. augustil oli veemajanduse infrastruktuuri arendamise projektide rahastamistaotluste esimese taotlusvooru tähtaeg. Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) laekus 35 taotlust, mille kogumaksumus oli ligi 6,7 miljardit krooni. Sellest 5 miljardi ulatuses taotleti toetust Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist (ÜF), seejuures olid nii omavalitsused kui ka ettevõtjad nõus ise panustama 1,7 miljardit. Esialgselt oli aga keskkonnaminister kinnitanud esimese taotlusvooru rahaliseks mahuks 2,5 miljardit krooni.