• 20. oktoober 2010 | 11:57

  14. oktoobril 2010 toimus Olümpia hotelli konverentsikeskuses Energiapäev, kus Ministeeriumite ja KIKi esinejad tutvustasid Eesti energiapoliitikat, CO2 müügitemaatikat ning avanevaid toetusmeetmeid. Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon ning Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing tutvustasid oma tegevusala tulevikuperspektiive.

 • 19. oktoober 2010 | 10:46

 • 08. oktoober 2010 | 06:21

 • 29. september 2010 | 09:13

  Toetusteks planeeritud 30 miljonit krooni jaguneb kaheks. Pool sellest summast on mõeldud ohustatud elupaikade, ohustatud liikide elupaikade ja ohustatud liikide populatsioonide taastamiseks ning säilitamiseks vajalikeks tegevusteks ja võõrliikide arvukuse piiramiseks. Teine 15 miljonit krooni aga kaitstavate parkide korrastamiseks, kaitstavate üksikobjektide ja maastike soodsa seisundi taastamiseks ning kaitstavate loodusobjektide külastamist suunava infrastruktuuri rajamiseks või rekonstrueerimiseks.

 • 22. september 2010 | 07:15

  Toetust saab Ahtme soojuselektrijaama põlevkivituha ladestuspaiga sulgemise projekt mille maksumusest 50% kaetakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ning ülejäänud osa tagab toetuse saaja ehk AS Kohtla-Järve Soojus. Ahtme soojuselektrijaama põlevkivituha ladestuspaiga sulgemise projekti eeldatav kogumaksumus on ligi 87 miljonit krooni.

 • 17. september 2010 | 13:57

  Eksperdi tööülesandeks on:

  • KIKile Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks esitatud taotluste MFA-le eksperthinnangu andmine vastavalt meetme „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine" määruse tingimustele ja määruse lisa 2 osa II kehtestatud metoodikale kuni nelja kuu jooksul taotluste esitamisest 25. oktoobril 2010;
  • Ekspert on üks hindamiskomisjoni liikmetest, kelle suhtes rakenduvad kõik hindamiskomisjoni liikme õigused, kohustused ja vastutus;
  • Hinnatavaid taotlusi on eksperdi kohta kokku ca 10-15.

  Eksperdilt nõutakse:

 • 14. september 2010 | 08:19

  Roheline investeerimisskeem on Kyoto protokolli kohaselt riigi lubatud heitkoguse ühikute kauplemisest saadavate vahendite suunamine keskkonnasäästlikesse projektidesse või programmidesse. Eesti heitkoguse müügiga tegeleb alates käesoleva aasta suvest KIK. See, millisesse valdkonda tulu suunatakse, otsustab kvoodi ostja ning müügitehingust saadud tulu tuleb üldjuhul investeerida 2012. aasta lõpuks.

 • 25. august 2010 | 07:58

  06.09 kell 11.00 Keskkonnameti Jõgeva-Tartu regiooni Tartu kontor (Tartu, Aleksandri 14)
  07.09 kell 11.00 Ida -Virumaa Maavalitsuse suur saal (Keskväljak 1, III korrus)
  08.09 kell 11.00 Keskkonnaministeeriumi suur saal (Tallinn, Narva mnt 7A)
  09.09 kell 11.00 Pärnu Maavalitsuse maja II korruse saal (Pärnu, Akadeemia 2)

  10.45 - 11.00 Registreerimine ja tervituskohv

 • 23. august 2010 | 10:52

  Toetust antakse projektile, mis vastab riigi jäätmekavale 2008–2013 ja kohaliku omavalitsusüksuse jäätmekavale, mis kajastab linna või valla jäätmehoolduse arendamiseks vajalikku tegevust. Kuna Kagu-Eesti viimased ladestusalad suleti 2009. aasta suvel, tuleb vastavalt riigi jäätmekavale sinna piirkonda rajada jäätmekäitluskeskus koos ladestusalaga. Objekti valmimiseni kasutatakse piirkonnale lähimaid nõuetekohaseid prügilaid.

 • 23. august 2010 | 10:04

  "Võrreldes käesoleva aasta esimese vooruga on taotlusi laekunud umbes samas suurusjärgus, kuid soovitud summa on ligi kaks korda suurem," sõnas keskkonnaprogrammi üksuse juht Heiko Põdersalu. "Ehkki jätkuvalt jääb nii projektide arv kui ka nendega soovitud toetussummad allapoole tippaegadest, näitab üldarv siiski tõusutrendi ning loodetavasti see suund jätkub," lisas ta.