• 18. aprill 2011 | 07:57

  28. aprillil algusega kell 13.00 toimub Tallinnas keskkonnaprogrammi infopäev, kus tutvustatakse kaladuse, merekeskkonna ja pinnaveekogude tervendamise toetusi. Samuti räägitakse lähemalt rahastustingimustest ja taotlemisest. Infopäev toimub Tallink City Hotellis (A. Laikmaa 5) ning vajalik on eelnev registreerumine. Lisainformatsioon: kristjan.kalda@kik.ee või 433 0448

 • 05. aprill 2011 | 08:09

 • 22. märts 2011 | 10:01

  „Kokku püstitatakse üheksa tuulegeneraatorit, neist kolm Lääne-Virumaale ja kuus Ida-Virumaale ning generaatorite eeldatav elektritoodang aastas on 45 246 MWh," selgitas energeetika juhtivkoordinaator Siim Umbleja. „Rohelise investeerimisskeemi puhul on väga oluline ka projektide abil õhku paisatava CO2 koguse vähenemine ning antud juhul on selleks koguseks 50 000 tonni CO2 aastas."

 • 21. märts 2011 | 07:56

  „Ehkki algselt laekus meile12 taotlust, mille toetussoov ületas tublisti vooru eelarvet, jäi hindamistetulemusena järele neli taotlust," sõnas projektikoordinaator Ööle Janson.„Põhjused, miks ülejäänud projektid rahastuseta jäid peituvad ennekõike kaskeskkonnamõjude hindamise või riigiabiga seotud muredes ning plaanitavatetegevuste sobimatus meetme eesmärgiga, milleks oli ennekõike kalapääsuderajamine."

 • 14. märts 2011 | 09:07

  Hetkel otsustega katmata vahendid jäävad kõigi eelduste kohaselt võimalike lisatööde või projektide kallinemiste tarbeks reservi. Muret projektide elluviimisega on. „Suureks takistuseks on kindlasti olnud majanduslangus, mis on vähendanud nii toetuse saaja suutlikkust kui halvanud ka ehitusturgu," tõdes veemajanduse juhtivkoordinaator Tiiu Noormaa. „Sagedased hangete vaidlustamised on mitme projekti puhul töid tõsiselt edasi lükanud ning rahade õigeaegse kasutamise ohtu seadnud, kuid õnneks on näha juba ka olukorra paranemist ning loodetavasti ka maksete hoogustumist."

 • 11. märts 2011 | 09:00

  Investeeringute kavasse kantud 24 projektist kaheksa on seotud ohustatud elupaikade taastamisega. Nendest viie projekti eesmärk on rabade taastamine. Antud valdkond on üle-euroopaliselt väga oluline ja seetõttu on rabad kantud esmatähtsana Euroopa Liidu loodusdirektiivi ohustatud elupaigatüüpide nimekirja.

 • 02. märts 2011 | 11:01

  Koordinaatori peamine tööülesanne on veemajanduse valdkonna projektidele toetuse andmisega ja toetuse kasutamisega seotud tegevused, nagu toetuse taotluste menetlemine, taotluste hindamises osalemine, järelevalve toetuse saajate tegevuse üle, samuti taotlejate ja toetuse saajate nõustamine.

 • 16. veebruar 2011 | 11:09

 • 18. jaanuar 2011 | 12:10

  "Erinevaid muudatusi on seekordses voorus päris palju," tõdeb keskkonnaprogrammi üksuse juht Heiko Põdersalu. "Esmalt muidugi meie tööd suunava määruse ja finantseerimise korra muudatused, kus suurimad uuendused on veemajanduse ja keskkonnakorralduse valdkondades.

 • 17. jaanuar 2011 | 10:23

  Alljärgnevalt on toodud ülevaade mõningatest muudatustest, mis kehtivad alates 2011. a esimest taotlusvoorust:

  Finantseerimise kord