• 02. november 2010 | 09:05

  Laekunud taotlustest üheksa on seotud kalatreppide rajamisega ja kaladele liikumisteede avamisega, ülejäänud kolm on jõgede ja järvede tervendamisega seotud projektid. "Kuna meetme peamiseks eesmärgiks on kalade rändetingimuste parandamine, on taotluste selline jagunemine väga hea," sõnas KIKi projektikoordinaator Ööle Janson. Valdav enamus laekunud taotlustest on MTÜ-de poolt esitatud, kuid on ka kohalikke omavalitsusi ning äriühinguid.

 • 29. oktoober 2010 | 10:06

  "Kogu maailm ja Eesti seal hulgas liigub järjest enam taastuvenergeetika kasutamise suunas ning viimasele viitab ka Euroopa Liidu energiapoliitika, millega soovitakse aastaks 2020 jõuda 20%-lise taastuvenergia osakaaluni " sõnas KIKi juhatuse liige Andrus Kimber. "Seetõttu on väga hea, et kvoodi ostja eelistas toetusvaldkonnana näha just tuuleenergeetikat, mis aitab Eestil taastuvenergia osakaalu tõsta ning valdkonda edasi arendada."

 • 20. oktoober 2010 | 11:57

  14. oktoobril 2010 toimus Olümpia hotelli konverentsikeskuses Energiapäev, kus Ministeeriumite ja KIKi esinejad tutvustasid Eesti energiapoliitikat, CO2 müügitemaatikat ning avanevaid toetusmeetmeid. Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon ning Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing tutvustasid oma tegevusala tulevikuperspektiive.

 • 19. oktoober 2010 | 10:46

 • 08. oktoober 2010 | 06:21

 • 29. september 2010 | 09:13

  Toetusteks planeeritud 30 miljonit krooni jaguneb kaheks. Pool sellest summast on mõeldud ohustatud elupaikade, ohustatud liikide elupaikade ja ohustatud liikide populatsioonide taastamiseks ning säilitamiseks vajalikeks tegevusteks ja võõrliikide arvukuse piiramiseks. Teine 15 miljonit krooni aga kaitstavate parkide korrastamiseks, kaitstavate üksikobjektide ja maastike soodsa seisundi taastamiseks ning kaitstavate loodusobjektide külastamist suunava infrastruktuuri rajamiseks või rekonstrueerimiseks.

 • 22. september 2010 | 07:15

  Toetust saab Ahtme soojuselektrijaama põlevkivituha ladestuspaiga sulgemise projekt mille maksumusest 50% kaetakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ning ülejäänud osa tagab toetuse saaja ehk AS Kohtla-Järve Soojus. Ahtme soojuselektrijaama põlevkivituha ladestuspaiga sulgemise projekti eeldatav kogumaksumus on ligi 87 miljonit krooni.

 • 17. september 2010 | 13:57

  Eksperdi tööülesandeks on:

  • KIKile Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks esitatud taotluste MFA-le eksperthinnangu andmine vastavalt meetme „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine" määruse tingimustele ja määruse lisa 2 osa II kehtestatud metoodikale kuni nelja kuu jooksul taotluste esitamisest 25. oktoobril 2010;
  • Ekspert on üks hindamiskomisjoni liikmetest, kelle suhtes rakenduvad kõik hindamiskomisjoni liikme õigused, kohustused ja vastutus;
  • Hinnatavaid taotlusi on eksperdi kohta kokku ca 10-15.

  Eksperdilt nõutakse:

 • 14. september 2010 | 08:19

  Roheline investeerimisskeem on Kyoto protokolli kohaselt riigi lubatud heitkoguse ühikute kauplemisest saadavate vahendite suunamine keskkonnasäästlikesse projektidesse või programmidesse. Eesti heitkoguse müügiga tegeleb alates käesoleva aasta suvest KIK. See, millisesse valdkonda tulu suunatakse, otsustab kvoodi ostja ning müügitehingust saadud tulu tuleb üldjuhul investeerida 2012. aasta lõpuks.

 • 25. august 2010 | 07:58

  06.09 kell 11.00 Keskkonnameti Jõgeva-Tartu regiooni Tartu kontor (Tartu, Aleksandri 14)
  07.09 kell 11.00 Ida -Virumaa Maavalitsuse suur saal (Keskväljak 1, III korrus)
  08.09 kell 11.00 Keskkonnaministeeriumi suur saal (Tallinn, Narva mnt 7A)
  09.09 kell 11.00 Pärnu Maavalitsuse maja II korruse saal (Pärnu, Akadeemia 2)

  10.45 - 11.00 Registreerimine ja tervituskohv