• 12. mai 2010 | 11:56

  KIK kutsus 2010. aasta alguses Põlva-, Valga- ja Võrumaa koolinoori osalema esseekonkursil, mille eesmärgiks oli propageerida keskkonnateadlikke ja loodussõbralikke eluviise ning leida ja levitada uusi keskkonnakaitselisi ideid. Esseekonkursi keskseks teemaks oli KIKi toel Põlva-, Valga- ja Võrumaal teoks saanud projekt, mis on otseselt või kaudselt aidanud kaasa Eestimaa looduse tundmisele ja hoidmisele ning piirkonna arengule.


 • 12. mai 2010 | 11:12

  „Eesti Ornitoloogiaühingu näol on tegemist pikaajalise koostööpartneriga, kes on oma projekte korrapäraselt planeerinud ja ellu viinud," tõdes KIKi juhatuse liige Kalev Aun. „Üks viimaseid ja vaieldamatult enim tähelepanu võitnud projekte oli möödunud aasta kodukaku projekt ning tõele au andes kallutaski just see meid võitjat valides Ornitoloogiaühingu kasuks otsustama. Lisaks loomulikult Eesti linnustiku uurimise ja tutvustamisalane tegevus, millega ühing on silma paistnud ning seetõttu tunnustamist väärib."

 • 11. mai 2010 | 11:56

  11. mail 2010 tähistas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) oma 10. tegevusaastat keskkonnakonverentsiga „Loodushoid algab teadmistest", mis keskendus inimeste teadmiste ja käitumise seostele ning käitumise keskkonnamõjule. Samuti anti konverentsi lõpus välja hea koostööpartneri ja keskkonnasõbra autasu Aasta Sipelgas 2010, mis sel korral läks MTÜ Eesti Ornitoloogideühingule.

 • 11. mai 2010 | 06:02

  KIK on viimase kümne aasta jooksul rahastanud 12 623 projekti kokku enam kui 15,2 miljardi Eesti krooniga nii Euroopa Liidu fondide kui Eesti keskkonnatasudeks kogutavatest vahenditest. Ehkki rahaliselt on kõige suuremaks toetusvaldkonnaks jätkuvalt veemajandus ehk puhta joogivee heaks tehtavad investeeringud, on projektiarvult suurimaks valdkonnaks keskkonnateadlikkus.

 • 26. aprill 2010 | 10:33

  Viiele projektile antakse kokku ligi 93,8 miljonit krooni Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetust, millele lisandub veel toetuse saaja omaosalus.

 • 22. aprill 2010 | 12:28

  Veebruari keskel lõppenud taotlusvooru laekus kokku 165 taotlust, järgmise vooru taotluste esitamise tähtajaks on 16. august. 

 • 15. märts 2010 | 00:00

  EMHI tegeleb peamiselt ilmaprognooside ja tormihoiatuste koostamise ning meteoroloogilise ja hüdroloogilise seire korraldamisega. Projekti käigus moderniseeritakse olemasolevat seirevõrku ning lisatakse uusi rannikumere jaamu, mille tulemusena täieneb seireinfo laekumine ajas ja ruumis, mis tõhustab võimalike ohtlike ilmasituatsioonide varajast avastamist.

 • 08. märts 2010 | 00:00

  Sagenevad merereostusjuhtumid Eesti vetes näitavad, et riiklikku reostustõrjevõimekust tuleb arendada, sest alati ei jõua naabrid meile õigeaegselt appi. Naftareostuse puhul on reageerimiskiirus väga oluline, sest reostuse rannikule kandumise puhul oleks kahju keskkonnale kordi suurem. Läänemerel sõidavad tankerid, mille maht võib ulatuda 150 000 tonnini ning sellise tankeri avarii tähendaks suurt keskkonnakatastroofi kogu Läänemere piirkonnale.

 • 03. märts 2010 | 00:00

  Möödunud aasta lõpus avanenud ja veebruariga lõppenud taotlusvoor keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamiseks tõotas tulla populaarne juba enne selle välja kuulutamist. „Korraldatud infopäevadele tuli hulganisti huvilisi ning päringute hulk meie koordinaatoritele oli väga suur,“ meenutas struktuuritoetuste üksuse juht Helen Sulg. „Oleme sellise taotluste hulgaga väga rahul, sest see näitab, et Eestis jagub pühendunud keskkonnahariduse arendajaid, kes väärtustavad rohelist maailmavaadet. Esmane üldpilt näitab ka, et asjalikke taotlusi on tulnud pea kõigist maakondadest,“ sõnas ta.

 • 19. veebruar 2010 | 00:00

  „Korraldasime sel aastal enne vooru tähtaega mitmes maakonnas infopäevi, kus ennekõike tutvustasime just hariduse valdkonnas toetatavaid tegevusi ja taotlemise tingimusi ning ilmselgelt on see töö end ära tasunud,“ sõnas keskkonnaprogrammi üksuse juht Heiko Põdersalu. „Eriti tore on see, et näiteks Harjumaa infopäeval tulid osalema sellised koolid ja lasteaiad, kes meile varem taotlusi esitanud pole. See näitab haridusasutuste üha kasvavat huvi tegeleda keskkonna temaatikaga.“