• 21. märts 2011 | 07:56

  „Ehkki algselt laekus meile12 taotlust, mille toetussoov ületas tublisti vooru eelarvet, jäi hindamistetulemusena järele neli taotlust," sõnas projektikoordinaator Ööle Janson.„Põhjused, miks ülejäänud projektid rahastuseta jäid peituvad ennekõike kaskeskkonnamõjude hindamise või riigiabiga seotud muredes ning plaanitavatetegevuste sobimatus meetme eesmärgiga, milleks oli ennekõike kalapääsuderajamine."

 • 14. märts 2011 | 09:07

  Hetkel otsustega katmata vahendid jäävad kõigi eelduste kohaselt võimalike lisatööde või projektide kallinemiste tarbeks reservi. Muret projektide elluviimisega on. „Suureks takistuseks on kindlasti olnud majanduslangus, mis on vähendanud nii toetuse saaja suutlikkust kui halvanud ka ehitusturgu," tõdes veemajanduse juhtivkoordinaator Tiiu Noormaa. „Sagedased hangete vaidlustamised on mitme projekti puhul töid tõsiselt edasi lükanud ning rahade õigeaegse kasutamise ohtu seadnud, kuid õnneks on näha juba ka olukorra paranemist ning loodetavasti ka maksete hoogustumist."

 • 11. märts 2011 | 09:00

  Investeeringute kavasse kantud 24 projektist kaheksa on seotud ohustatud elupaikade taastamisega. Nendest viie projekti eesmärk on rabade taastamine. Antud valdkond on üle-euroopaliselt väga oluline ja seetõttu on rabad kantud esmatähtsana Euroopa Liidu loodusdirektiivi ohustatud elupaigatüüpide nimekirja.

 • 02. märts 2011 | 11:01

  Koordinaatori peamine tööülesanne on veemajanduse valdkonna projektidele toetuse andmisega ja toetuse kasutamisega seotud tegevused, nagu toetuse taotluste menetlemine, taotluste hindamises osalemine, järelevalve toetuse saajate tegevuse üle, samuti taotlejate ja toetuse saajate nõustamine.

 • 16. veebruar 2011 | 11:09

 • 18. jaanuar 2011 | 12:10

  "Erinevaid muudatusi on seekordses voorus päris palju," tõdeb keskkonnaprogrammi üksuse juht Heiko Põdersalu. "Esmalt muidugi meie tööd suunava määruse ja finantseerimise korra muudatused, kus suurimad uuendused on veemajanduse ja keskkonnakorralduse valdkondades.

 • 17. jaanuar 2011 | 10:23

  Alljärgnevalt on toodud ülevaade mõningatest muudatustest, mis kehtivad alates 2011. a esimest taotlusvoorust:

  Finantseerimise kord

 • 12. jaanuar 2011 | 10:25

  Laekunud taotlustega plaanitakse tuuleparkide ehitust Lääne-Virumaale, Ida-Virumaale ja Pärnumaale. Kõigi kolme tuulepargi eeldatav aastane rohelise elektri toodang ületab 92 000 MWh. Vastavalt elektrituruseadusele antud investeeringutoetuste raames rajatud elektritootmisüksused taastuvenergia dotatsiooni ei saa.

 • 17. detsember 2010 | 08:48

  "Tehtud otsustes ja mahtudes erilisi üllatusi ei ole," leiab keskkonnaprogrammide üksuse juht Heiko Põdersalu. "Jätkuvalt on taotlemisaktiivsus ja sellest tulenevalt ka meie toetusmahud madalamad kui mõne aasta eest, kuid õnneks on näha juba paranemismärke ning loodetavasti toob järgmine taotlusvoor juba suuremal hulgal taotlusi." Kõiki rahastatud projekte näeb KIKi kodulehel.

 • 13. detsember 2010 | 13:29

  "Klaasi taaskasutamine on Eestis hetkel küllaltki madalal tasemel, mistõttu on hea, et selle valdkonna projekte on hakanud meile laekuma," sõnas jäätmevaldkonna juhtivkoordinaator Merike Üts. "Lisaks laekus ka neli plastjäätmete kasutamisele suunatud taotlust, mida on mõnevõrra vähem kui varasemates voorudes. Ilmselt on siin põhjus selles, et plastiga tegelevaid projekte on juba üksjagu olemas või lähiaastail tulemas. Nii on jäätmevood nende vahel suuresti ära jagunenud, mistõttu uusi tegutsejaid turule enam ei mahu."