• 22. juuli 2010 | 07:18

  Keskkonnaprogrammi toetuste andmist koordineeriv keskkonnaministri määrus täienes 12. juulil ning peamised muudatused puudutavad projektide hindamiskriteeriume. Lisaks tehti sisulisi muudatusi ka keskkonnakorralduse ja keskkonnateadlikkuse programmide toetavate tegevuste osas. Keskkonnakorralduse maapõue programmi lisandus rahastatava tegevusena geoloogiliste uuringute ja maapõue kasutamisega seotud teabe tutvustamine avalikkusele.

 • 21. juuli 2010 | 09:11

  Parandamaks ja ühtlustamaks keskkonnahariduse kättesaadavust Pärnumaal, ehitab Pärnumaa Omavalitsuste Liit Pärnu linna moodsa õppehoone, mis võimaldab siduda keskkonnahariduse õppeprotsessi kogu Pärnumaal ühtseks tervikuks ning kaasata enam erinevad siht- ja huvigruppe. Täna toimub Pärnu Loodusmaja õppetöö kolmes erinevas hoones, millest kaks on pea täielikult amortiseerunud ja neid ei ole otstarbekas õppehoonetena renoveerida. Õpperuumide suurus ja arv ei ole vastavuses tegelike vajadustega, mistõttu õpilaste arv ning sihtrühm on piiratud.

 • 19. juuli 2010 | 07:39

  Eesti on koos teiste EuroopaLiidu liikmesriikidega kohustatud järgima veepoliitika raamdirektiivi peaeesmärki, milleks on veekogude hea seisundi saavutamine aastaks 2015. Vooluveekogude üheks probleemiks on nii inim- kui loodustekkelised paisud, mis mõjutavad veekogu seisundit, muutes näiteks kiirevoolulise jõelõigu seisva veega veekoguks või takistades kalade liikumist kudemispaikadesse. Lisaks mõjutab vooluveekogu piiramine paisuga ka veekogus olevat veehulka ning selle temperatuuri, mis võib kaasa tuua vetikate vohamise ja veekogu kinnikasvamise.

 • 19. juuli 2010 | 07:37

  Nagu öeldud, ei toeta Euroopa Liit tõenäoliselt peale 2013. aastat Eestis enam nii laiaulatuslikke veeinfrastruktuuri projekte, sest me oleme ELi silmis jõudnud heale elatustasemele ning suured abirahad lähevad pigem uute liikmesriikide infrastruktuuri arendamiseks. Seega on käes viimane aeg Ühtekuuluvusfondist raha taotleda, sest kõik tulevased investeeringud tuleb teha 100%-liselt oma rahadega, mis on Euroopa Liidu kuni 85%-lise toetusega võrreldes tunduvalt suurem väljaminek.

 • 16. juuli 2010 | 10:36

  Sipelga saad alla laadida siit: Sipelgas nr. 7 (2010 suvi)

  Head lugemist ja head suve!

  KIK

 • 13. juuli 2010 | 07:59

  Rahastatud projektidest viis on seotud erinevate parkide taastamisega. Lisaks Kadrioru pargi Kirdetiigile said toetust ka Väimela, Elistvere ja Saka mõisaparkide ning Viljandi Lossipargi rekonstrueerimise projektid. Ülejäänud projektid on suunatud elupaikade taastamisele ja loodusliku mitmekesisuse säilitamiseks. Vajalikke tegevusi viiakse läbi näiteks Muhumaa ranna- ja looniitudel, Alam-Pedja lamminiitudel, Matsalu Rahvuspargis, Abrukal, Piusa jõe ääres ja Vilsandil, samuti Natura 2000 võrgustikku kuuluvatel niiduelupaiku Pärnus ja Saaremaal.

 • 12. juuli 2010 | 13:49
 • 17. juuni 2010 | 07:00

 • 10. juuni 2010 | 11:42

  Taotlusi laekus kordades enam kui prognoosisime. Paljude taotlejate jaoks on EL toetuse saamiseks taotluse kirjutamise kogemus esmakordne, mistõttu on dokumentides täpsustamist vajavaid küsimusi, millele vastamine ning dokumentide menetlemine on nõudnud lisaaega nii meilt kui taotlejatelt.

  Vabandame kõigi taotlejate ees, kes pingsalt oma taotluse saatuse kohta
  informatsiooni ootavad ning palume veel veidi kannatust.

  Rahastusotsuseid on oodata lähinädalatel ning need avaldatakse peale allkirjastamist koheselt KIKi kodulehel. 

 • 09. juuni 2010 | 20:10

   Aasta Sipelgas 2010 on MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing

   2010. aastal tunnustas KIK Aasta Sipelga tiitliga pikaaegset partnerit MTÜ Eesti Ornitoloogiaühingut, kelle projekt „Aasta lind 2009 – kodukakk“ osutus vägagi menukaks. Inimesed üle maailma said veebikaamera kaudu kodukakuga tuttavaks ning linnule pühendatud laste joonistusvõistlusest võttis osa 2745 õpilast.

   Lisaks aasta linnu projektidele on MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing koostanud mahuka „Haudelindude levikuatlase“, andnud välja ajakirja Hirundo ning linnuhuviliste teabelehte Tiirutaja.

   Veel pidas KIK kuldnoka pesakastiga meeles järgmisi koostööpartnereid:

   • Kanepi Gümnaasium
   • AS Kärdla Veevärk
   • Päästeamet
   • Eestimaa Looduse Fond
   • AS Pärnu Vesi
   • AS Valio Eesti Võru Juustutehas
   • Vaivara vald
   • MTÜ Kullamaa Arboreetum