• 03. september 2020 | 09:50

  Lehmad linnas? Jah, olid ajad, mil karjatamine linna ääres oli tavapärane nähtus. Läksid aastakümned ning endistel karjamaadel kõrguvad täna korterelamud ja kaubanduskeskused. Viimastel aastatel on kariloomad siiski tasapisi uuesti linnapilti jõudnud. Vähemalt Pärnus, Viljandis, Kuressaares ning Pirital ja Paljassaares. Kuigi loomi on tore vaadata ja ilmselt leidub lapsi, kes näevad lehmi või lambaid tänu sellele esimest korda elus, on neil loomadel linnas, rannaniidul või loopealsel siiski hoopis olulisem roll.

 • 27. august 2020 | 14:48

  Üle Eesti on käimas ohtlike jäätmete kogumisringid. Meil on hea meel näha, et huvi ohtlike jäätmete kokku kogumise vastu on suur ning et Eesti inimesed hoolivad oma elukeskkonnast.

 • 27. august 2020 | 13:36

  Augusti lõpus ja septembris avavad oma uksed Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetuse abil värskelt uuendatud Viljandi lasteaed Krõllipesa Mängupesa õppehoone, Tartu Pääsupesa lasteaed ja Saue Midrimaa lasteaed. Ehitustööde tulemusena on lasteaedade hooned nüüdsest energiatõhusamad ja väiksemate ülalpidamiskuludega.

 • 14. august 2020 | 09:25

  Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kuulutab välja taotlusvooru poollooduslike koosluste taastamiseks ja hooldamiseks vajalike investeeringute toetamiseks. Taotluste vastuvõtt algab 28. augustil.

 • 30. juuli 2020 | 12:09

  Alates 30. juulist võtab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) vastu kohalike omavalitsuste taotlusi jäätmete liigiti kogumise taristu arendamiseks, biojäätmete käitlemiseks ning selleks vajaliku inventari soetamiseks. Taotlusvooru tähtaeg on 1. oktoober 2020 kell 17.00.

 • 29. juuli 2020 | 15:59

  29. juulil algasid Tartus Raadil AS Ragn-Sells eestvedamisel ca 14 000 tonni vanarehvide likvideerimistööd. Endine sõjaväelennuväli saab rehvidest puhtaks selle aasta lõpuks.

 • 21. juuli 2020 | 10:06

  Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab 28 keskkonnahariduse valdkonnas tegutsevat mittetulundusühingut ja sihtasutust 140 450 euroga, kes eriolukorrast tingituna ei saanud pakkuda aktiivõppeprogramme koolidele ja lasteaedadele.

 • 17. juuli 2020 | 13:34

  Üleeuroopalise LIFE programmi selle aasta keskkonna- ja looduskaitse valdkondade taotlusvoorud on lõppenud. Eestist soovib rahastust saada 14 projekti. Käimas on veel kliimavaldkonna taotlusvoor, mille tähtaeg on 6. oktoober. LIFE on Euroopa Komisjoni ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, millega toetatakse liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist.

 • 14. juuli 2020 | 09:49

  Kolmapäeval, 15. juulil kell 12 saavad mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtted esitada KIKi taotlusi oma tootmise ressursikasutuse tõhustamiseks. Tegemist on lõpptähtajata vooruga ning toetust antakse kuni 7,5 miljoni eurose vooru eelarve täitumiseni. Toetuse abiga võetakse ettevõtetes kasutusele innovaatilised tehnoloogiad ja lahendused, mis aitavad toota väiksemate kuludega ja avaldavad seeläbi positiivset mõju ka keskkonnale.

 • 10. juuli 2020 | 13:13

  Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetas kaheksat lokaalküttele ülemineku projekti 369 087 euroga. Lokaalkütte võtsid kasutusele kortermajad ning haridus- ja kultuuriasutused kolmest Eesti maakonnast.