• 29. juuli 2020 | 15:59

  29. juulil algasid Tartus Raadil AS Ragn-Sells eestvedamisel ca 14 000 tonni vanarehvide likvideerimistööd. Endine sõjaväelennuväli saab rehvidest puhtaks selle aasta lõpuks.

 • 21. juuli 2020 | 10:06

  Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab 28 keskkonnahariduse valdkonnas tegutsevat mittetulundusühingut ja sihtasutust 140 450 euroga, kes eriolukorrast tingituna ei saanud pakkuda aktiivõppeprogramme koolidele ja lasteaedadele.

 • 17. juuli 2020 | 13:34

  Üleeuroopalise LIFE programmi selle aasta keskkonna- ja looduskaitse valdkondade taotlusvoorud on lõppenud. Eestist soovib rahastust saada 14 projekti. Käimas on veel kliimavaldkonna taotlusvoor, mille tähtaeg on 6. oktoober. LIFE on Euroopa Komisjoni ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, millega toetatakse liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist.

 • 14. juuli 2020 | 09:49

  Kolmapäeval, 15. juulil kell 12 saavad mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtted esitada KIKi taotlusi oma tootmise ressursikasutuse tõhustamiseks. Tegemist on lõpptähtajata vooruga ning toetust antakse kuni 7,5 miljoni eurose vooru eelarve täitumiseni. Toetuse abiga võetakse ettevõtetes kasutusele innovaatilised tehnoloogiad ja lahendused, mis aitavad toota väiksemate kuludega ja avaldavad seeläbi positiivset mõju ka keskkonnale.

 • 10. juuli 2020 | 13:13

  Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetas kaheksat lokaalküttele ülemineku projekti 369 087 euroga. Lokaalkütte võtsid kasutusele kortermajad ning haridus- ja kultuuriasutused kolmest Eesti maakonnast.

 • 07. juuli 2020 | 16:45

  8. juulil kell 11 avatakse Põlvas uus reoveepuhasti ning Tere Põlva Piimatööstuse eelpuhasti (Mammaste tee 4). Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahastas reoveepuhasti rajamist Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist 2,5 miljoni euroga. Tööde kogumaksumus on 4,6 miljonit eurot.

 • 03. juuli 2020 | 08:57

  LIFE programmi toel ellu viidud projektid Eestis on viimastel aastatel äratanud tähelepanu üle kogu Euroopa ning valitud parimate hulka. Näiteks elupaikade ja kudealade taastamine Emajõe vanajõgedel või Pärnu linnalehmad. Kas ka nii järgnevatel aastatel? Juuli keskpaigas on LIFE programmi eeltaotluste tähtajad. LIFE on Euroopa Komisjoni ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, millega toetatakse liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist.

 • 30. juuni 2020 | 15:39

  Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nutikate roheideede konkursi Negavatt 2019. aasta võitjad on viimase aasta jooksul teinud tublisti tööd, et oma ideid ellu viia. Konkursilt saadud teadmised ja võiduraha on osalejatele andnud kõvasti hoogu esimeste oluliste sammude tegemiseks.  

 • 22. juuni 2020 | 12:49

  Seoses hiljutise eriolukorraga otsustas energiaettevõte Adven Eesti avada uue Saue biokatlamaja video vahendusel ning ringkäiku saab teha interaktiivse virtuaaltuurina. Nii minimaliseeritakse võimalikku viiruse leviku ohtu ning võimaldab osaleda rohkematel huvilistel ka kaugematest piirkondadest.

 • 19. juuni 2020 | 16:56

  Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) sõlmis Raadi vanarehvide käitlemiseks riigihankelepingu aktsiaseltsiga Ragn-Sells, kes veab ära ning taaskasutab Raadile aastate jooksul ladustatud ca 14 000 tonni vanarehve. Endine sõjaväelennuväli saab rehvidest puhtaks selle aasta lõpuks.

  „Raadile kogunenud rehvimäed on tartlasi aastaid ohtu seadnud. Nüüd saab see Gordoni sõlm tõesti lõpuks läbi raiutud,“ märgib keskkonnaminister Rene Kokk. „Kusjuures tähtis on, et need rehvid saavad taaskasutusse võetud.“