• 04. august 2017 | 10:37

  KIK toetab Maardu linnas asuva Kroodi oja piirkonna veemajandustaristu rekonstrueerimist ja laiendamist Ühtekuuluvusfondist 3,6 miljoni euroga. Projekti kogumaksumus on 5,1 miljonit eurot, mida oma vahenditest toetavad ka OÜ Kroodi Vesi ja Maardu linn. Tänu töödele on Kroodi ojaga seotud keskkonnariskid tulevikus maandatud.

 • 31. juuli 2017 | 11:30

  Põlvamaal asuvas Ahja mõisa pargis said valmis aasta kestnud rekonstrueerimistööd, mis kindlustavad liigirikka pargi säilimise ja aitavad hoida nii loodus- kui ka kultuuripärandit. KIK eraldas projektile toetust enam kui 481 tuhat eurot. Sellest ligi 409 tuhat Ühtekuuluvusfondist ning omafinantseeringuks üle 72 tuhande euro siseriiklikust keskkonnaprogrammist. Projekti viis ellu Ahja Vallavalitsus.

 • 19. juuli 2017 | 14:15

  Riigile kuuluv sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab 12 biometaani tankimisvõimekusega tankla rajamist kokku 2,23 miljoni euroga. Toetusraha eraldatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

 • 11. juuli 2017 | 14:55

  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) otsustas toetada kahte jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise ja ringlussevõtu projekti kokku 1,2 miljoni euroga. Toetusraha eraldatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF).

 • 10. juuli 2017 | 10:01

  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avab keskkonnaprogrammi 2017. aasta teise toetuste taotlusvooru keskkonnaprojektidele metsanduse ning atmosfääriõhu kaitse valdkondades. Taotlusi saab esitada alates 10. juulist kuni 28. augustini.

 • 28. juuni 2017 | 14:15

  KIK toetab munitsipaallasteaedade energiatõhusamaks muutmise projekte üle kogu Eesti 12 136 982 euroga. Toetusraha tuleb Eesti CO2 heitkoguste ühikute enampakkumisel saadavast tulust.

 • 28. juuni 2017 | 10:09

  Projekti tulemusena võtab Palmako Kavastus asuvas liimpuidu tsehhis kasutusele innovaatilise tootmisliini, mis parandab 2019. aastaks ettevõtte ressursikasutust kuni 7,5%. Projekti maksumus on 9,5 miljonit eurot, millest 2 miljonit eurot tuleb toetusena Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

 • 20. juuni 2017 | 16:59

  KIKi nõukogu otsustas toetada keskkonnaprogrammist 728 projekti kokku 20 317 062 euroga. Toetust saavad projektid kümnes valdkonnas üle kogu Eesti. Samas kinnitati KIKi nõukogu esimeheks keskkonnaminister Siim Kiisler.

 • 09. juuni 2017 | 09:38

  AS Aegviidu Puit sai valmis biokütusel töötava katlamaja ja puidukuivatid. Projekt läks maksma 4 674 425 eurot, millest katlamaja ehitamiseks vajalik 562 221 eurot saadi toetusena SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) siseriiklikust keskkonnaprogrammist. Ülejäänud investeeris projekti AS Aegviidu Puit.

 • 30. mai 2017 | 10:46

  Juuni algus on ressursitõhususega seotud üritustest pungil – toimub Äripäeva ja Hoiame Kokku Grupi poolt korraldatav energiatõhususe seminar, kus räägitakse muuhulgas ka ressursitõhususe meetmest, lõpetatakse esimene ressursianalüüsi spetsialistide koolitus ning viiakse läbi Resource Wisdom töötuba koostöös Soome ekspertidega. Nimetatud üritustest saate lähemalt lugeda käesolevas Keskkonnaministeeriumi poolt edastatavas infokirjas.