• 15. november 2017 | 15:47

  KIK kuulutab välja kolmanda toetuste taotlusvooru vooluveekogude tervendamise projektidele. Taotlusvoorust toetatakse kalapääsude rajamist, rekonstrueerimist ning kalade rännet takistavate paisude eemaldamist jõgedelt.

 • 14. november 2017 | 16:45

  Pärnu linna bussiliikuses võetakse esimesena Eestis mootorikütusena kasutusele kohalik taastuvenergia - rohegaas. MTÜ Pärnumaa Pärnumaa Ühistranspordikeskus (PÜTK) esitas 10. novembril KIK- ile taotluse vastavale projektile toetuse saamiseks. KIK hindab taotlust ja teeb otsuse 35 päeva jooksul.

 • 10. november 2017 | 12:34

  KIK toetab Tootsi Turvast 101 730 euroga Euroopa Regionaalarengu Fondist, mille ettevõte investeerib mobiilse haamerpurusti soetamisse ning rajab kännuhakke ladustamisplatsi Pärnusse. Projekti kogumaksumus on 406 921 eurot.

 • 06. november 2017 | 12:45

  Novembri lõpus on taas võimalik liituda energia- ja ressursijuhtimise eksperdi koolitusprogrammiga, kokku koolitab riik välja veerandsada  energia- ja ressursijuhtimise eksperti. Tegemist on järjekorras teise ettevõtete ressursitõhususe meetme raames toimuva koolitusega, mille eesmärk on suurendada Eestis energia- ja ressursianalüüsiga tegelevate ekspertide pädevust ja ühtlustada nende taset.

 • 30. oktoober 2017 | 16:20

  Välja töötamisel on 2018 I vooru keskkonnaprogrammi veemajanduseprogrammi muudatused ja hetkel on ettepanekutena lisatud järgnevad suuremad muudatused:

 • 27. oktoober 2017 | 09:45

  Oktoobris toimusid ettevõtjatele mõeldud seminarid "Energia- ja ressursitõhusus tootmises", kus tutvustati pea 110 miljoni euro suurust toetusmeedet, millest Eesti tööstusettevõtted saavad toetust taotleda. Seminari korraldasid Euroopa Regionaalarengu Fondi toel Keskkonnaministeerium koostöös KIKi ja Hoiame Kokku Grupiga.

 • 19. oktoober 2017 | 16:46

  Homme, 20. oktoobril kell 9 algab Tallinnas Tehnopoli Startup Inkubaatoris (Mäealuse 2/1) Harjumaa ettevõtjatele mõeldud seminar "Energia- ja ressursitõhusus tootmises", kus tutvustatakse pea 110 miljoni euro suurust toetusmeedet, millest Eesti tööstusettevõtted saavad toetust taotleda. Seminari korraldavad Euroopa Regionaalarengu Fondi toel Keskkonnaministeerium koostöös KIKi ja Hoiame Kokku Grupiga.

 • 18. oktoober 2017 | 15:07

  KIK võttis Euroopa Ühtekuuluvusfondi vahenditest (rahastamisperiood 2014-2020) poollooduslike alade investeeringutaotlusi vastu kuni 31. märtsini 2017. Anname teada, et III vooru avatud taotluste vastuvõtmise algus on planeeritud alates 19. detsembrist 2017. Taotlusvooru avamise täpse aja avaldame KIKi veebilehel.

 • 10. oktoober 2017 | 12:09

  Keskkonnaministeeriumis esitleti 9. oktoobril vastvalminud uuringut, mille eesmärk oli välja selgitada, kui suur on lendorava populatsiooni geneetiline mitmekesisus Eestis ning võrrelda seda Soome ja Karjala andmetega. 

 • 09. oktoober 2017 | 16:48

  Adven avas 3. oktoobril Jõelähtme valla keskuses Loo alevikus ligi 700 000 eurot maksnud uue puiduhakke katlamaja, millega paranes ligi 2000 elaniku ja ettevõtte soojusega varustamise kindlus.