• 11. mai 2021 | 09:44

  Keskkonnainvesteeringute Keskusel (KIK) täitus 11. mail 21 tegutsemisaastat. KIKi juhataja Andrus Treier tõdeb, et vanuse poolest on tegemist juba arvestatava kogemusega täismehega, kuid seda enam on olemas kindel tahe ja panustamissoov põnevasse arengusse, mida keskkonnavaldkond pakub.   

 • 11. mai 2021 | 09:20

  Elektribusside soetamiseks ja laadimistaristu loomiseks esitati KIKile üks taotlus summas 2 644 340 eurot. Vooru eelarve on 4 miljonit eurot.

  Antud taotlusvoorust said toetust taotleda kohalikud omavalitsused, ühistranspordi keskused või muud pädevad asutused ja linnaliine teenindavad vedajad ühistranspordi seaduse tähenduses. Rahastusotsus selgub juunis 2021. Toetuse kohta leiab rohkem infot SIIT.

 • 10. mai 2021 | 09:45

  Avasime rohetehnoloogia toetuse ettevõtete arenguprogrammide korraldajatele ja haridusasutustele rohetehnoloogiaalaste algatuste loomiseks ja teadlikkuse suurendamiseks.

 • 06. mai 2021 | 16:10

  Lasteaia ja põhikooli õppekäikude taotlusvooru esitati toetuse saamiseks 465 projekti kogusummas 1 298 190 eurot.  

  Toetuse raames saavad põhikooli klassid ja lasteaia koolieelikute rühmad osaleda loodus- ja keskkonnahariduskeskuste või keskkonnakaitse ja keskkonnakasutusega seotud ettevõtete aktiivõppeprogrammides, kus õppija osaleb aktiivselt õppeprotsessis. Toetus on mõeldud 2021/2022 õppeaastal toimuvate õppekäikude rahastamiseks. 

  Rahastusotsused tehakse hiljemalt juuni lõpus 2021.

 • 06. mai 2021 | 10:05

  Tööstusrevolutsioonist alguse saanud ning üha intensiivsem fossiilkütuste kasutamine on praeguseks kaasa toonud olulise mõjuga kliimamuutused. Sestap on oluline leida uusi võimalusi ja lahendusi, kuidas kindlustada planeedi tulevik. Siin tuleb appi viimastel aastakümnetel esile tõusnud rohetehnoloogia, mida kutsutakse ka keskkonnatehnoloogiaks, ökoloogiliseks tehnoloogiaks ja roheliseks tehnoloogiaks. Heal lapsel mitu nime, aga mida rohetehnoloogia siis täpsemalt tähendab?

 • 04. mai 2021 | 11:00

  Suur osa maailmast on sukeldunud rohepöördesse. See on avanud võimaluse luua ja teostada ideid, mille olemasolu me täna ei pruugi veel aimatagi. Tarbimisele suunatud majanduskasvu kõrval muutub aina populaarsemaks korduv-, uus ja teisiti kasutamine ning kiiresti arenev tehnoloogia võimaldab säästa aega ja teisi väärtuslikke ressursse. Kui need kaks maailma omavahel kokku saavad, sünnibki rohetehnoloogia.

 • 03. mai 2021 | 09:30

  Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas toetuse ettevõtete arenguprogrammide korraldajatele ja haridusasutustele rohetehnoloogiaalaste algatuste loomiseks ja teadlikkuse suurendamiseks. Vooru eelarve on 369 000 eurot. Taotluste esitamise tähtaeg on 5. juuli 2021.

 • 29. aprill 2021 | 09:41

  KIKi nõukogu kinnitas 2020. aasta majandusaasta aruande - tõdesime, et möödunud aasta oli eriline ja meeldejääv. Keskkonna ja kliimaga seonduv on muutumas kogu maailmas järjest olulisemaks ning mul on hea meel, et KIKil on oma roll keskkonnaseisundi hoidmises ja parandamises.

 • 28. aprill 2021 | 14:33

  KIKi nõukogu kinnitas 27. aprillil KIKi 2020. aasta majandusaasta aruande, millega saavad nüüd kõik huvilised tutvuda. Aasta 2020 oli eriline ja meeldejääv. Keskkonna ja kliimaga seonduv on muutumas kogu maailmas järjest olulisemaks ning KIKil on oma selge roll keskkonnaseisundi hoidmises ja parandamises.

 • 27. aprill 2021 | 13:37

  Kohalike omavalitsuste (KOV) kliima- ja energiakavade koostamiseks esitati KIKile 19 taotlust kogusummas 737 779 eurot. Taotlusvooru eelarve on 400 000 eurot.