Kalender

Videokonkursi mini Negavatt tähtaeg

15. november 2020 | 00:15
Keskkonnainvesteeringute Keskus Narva mnt 7a Tallinn

Ootame taas videokonkursi „Mini Negavatt“ raames I-VI klasside õpilaste keskkonda säästvaid lahendusi. Sellel aastal on konkursi teema „Autodesse uppuv maakera.“  

Maanteeameti andmetel on Eestis 2020. aasta seisuga arvel  804 574 sõiduautot – see teeb pea iga teise Eesti elaniku kohta ühe auto. Kõige energiakulukamad transpordiliigid on maantee- ja õhutransport  ning väikseima keskkonnamõjuga transpordiliigiks peetakse veetransporti, millele järgneb raudteetransport. Sõitjateveos on säästvuse seisukohalt olulisemad ühistransport ning kõndimine ja jalgrattasõit.

 

Kõike eelnevat arvesse võttes saavadki lapsed konkursil otsida lahendusi järgmistele teemadele:

  • Milliste loodust säästvate viisidega võiksime 30 aasta pärast ühest kohast teise liikuda?
  • Mida teha, et inimesed soetaksid ja kasutaksid rohkem keskkonnasõbralikke sõiduvahendeid? 
  • Kas lapsed saavad teha ise muudatusi oma igapäevases liikumises kooli, trenni või sõbra juurde?
  • Mida peaksid Eesti linnaisad tegema, et inimesed tahaksid rohkem ühistransporti kasutada või rattaga sõita?
  • Mida teha, et inimesed kasutaksid rohkem ühistransporti või liiguks jala või sõidaks rattaga? 
  • Kuidas inimesed saaksid rohkem ühendada erinevaid liikumisviise? 

Varasemad aastad on näidanud, et parimatest parimad selguvad nende seast, kes on fantaasiarikkamad ja keskenduvad oma võistlustöös ühele kindlale teemale. Igati sobivad nii nutitelefoniga filmitud ja mõnes vabavaralises programmis monteeritud videod kui ka näiteks tänapäeval populaarsed animatsioonid.

Konkursile ootab KIK kuni 2-minutilisi videoklippe. Võistlus toimub kahes vanusekatekoorjas: I-III klassid ja IV-VI klassid. Võistlustöö saab esitada klassi esindav õpetaja, klassijuhataja või huvijuht. Videoid on võimalik esitada kuni 15. novembrini Negavati kodulehe kaudu.

Konkursi peauhinnaks on mõlema vanusekategooria parimale klassile reisielamus kuni 700 euro väärtuses mõne loodushariduskeskuse külastamiseks või matka läbiviimiseks. Reisielamuseta ei jää ka teised esikolmikusse tulnud meeskonnad – II koht saab 500 ja III koht 300 euro väärtuses reisiraha. Konkursi võitjad selgitavad välja KIKi töötajad. Lisaks panevad hariduslikud eriauhinnad välja konkursi partnerid: Rimi Eesti, ERR Lasteekraan ja ETV2 noortesaade NOVA, Alexela, Eesti Raudtee, TalTech ning Eesti Pandipakend.

Täpsemad konkursi tingimused leiab Negavati kodulehelt ning infot jagab Negavati projektijuht Anni Raie (anni.raie@kik.ee, 59 094 144).