Kalender

Ressursitõhususe projektide esitamise tähtaeg

29. märts 2018 | 23:00
KIK Narva mnt 7A Tallinn

Taotlusvoorust saavad investeeringutoetust taotleda viie sektori tööstusettevõtted – puidu-, toiduaine-, mäe-, paberi- ja tselluloositööstus ning mineraalseid materjale töötlevad ettevõtted. Vooru eelarve on 35 miljonit eurot.

Taotlusvoor avati eelmise aasta veebruarist.Toetuse taotlemise tingimused KIKi kodulehelt.

Ressursitõhusate investeeringute toetusvoor numbrites:

  • 110 miljonit eurot on ette nähtud ressursitõhususe meetmest toetuste jagamiseks kuni 2020. aastani.
  • 35 miljonit eurot läheb ettevõtete vahel jagamiseks hetkel kestvas toetusvoorus. Iga ettevõte saab selles voorus toetust taotleda kuni 2 miljonit eurot.
  • 7500 euroga toetatakse ettevõttes ressursitõhususe analüüsi läbiviimist.