Kalender

Ressursitõhususe investeeringute uue vooru teavitusüritus

02. juuli 2020 | 13:00
Maarjamäe lossi hoov Pirita tee 56 Tallinn

Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse koostöös toimus 2. juulil ressursitõhususe investeeringute uue vooru teavitusüritus. 

Üritusel räägiti uuest voorust, mis avaneb 15. juulil 2020. Taotlusi saab E-toetuse keskkonnas sisestada alates 1. juunist.

Toetuse eesmärk on suurendada Eesti ressursitootlikkust (SKP ja kodumaise materjalitarbimise näitaja suhe), mis tähendab raha hulka, mida me ühe kilogrammi toormaterjali kohta saame. Meetme tegevustega toetatakse ressursitõhususe saavutamist ettevõtetes. 

Toetatakse tootmisprotsessi ümber kujundamisega seotud tegevusi:

  • ressursisäästu lahenduste väljatöötamine ja rakendamine;
  • seadmete soetamine ja/või väljavahetamine uuenduslike ja ressurssi säästvamate vastu;
  • seadmete soetamine oma tootmisjääkide kasutamiseks, mis vähendavad primaarse ja suurendavad teisese toorme kasutamist tootmisprotsessis;
  • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendused tootmisprotsessis, mis tagavad ressursisäästu;
  • keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemide rakendamine ja registreerimine, mis tõstavad ressursitõhusust.

Toetust saavad taotleda mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtted. Toetuse taotleja võib olla äriühing, kelle põhitegevus vastab Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK 2008) koodidele mäetööstus (EMTAK 2008 jagu B, alajagu 05-09) või töötlev tööstus (EMTAK 2008 jagu C, alajagu 10-33), välja arvatud tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008 jagu C 12).

 

Teavitusürituse ettekanded 

Ettevõtete ressursitõhusus (Aire Arike-Trutin, KIK)

Ettevõtete ressursitõhusus (Mihkel Krusberg, KEM)

 

Rohkem infot toetuse kohta leiad siit.