Kalender

Lõpeb kohalike omavalitsuste ringmajanduse pilootprojektide välja töötamise toetusvoor

14. veebruar 2022 | 17:00

Taotluste vastuvõtt kohalike omavalitsuste ringmajanduse pilootprojektide välja töötamiseks ja elluviimiseks lõpeb 14. veebruaril 2022 kell 17. 

Toetust saavad küsida kohalikud omavalitsused, nende  hallatavad asutused ning maakondlikud omavalitsusliidud ringmajanduse lahendusteks. KIK toetab toodete korduskasutuse, paranduse ja renoveerimisega seotud tegevusi nagu näiteks korduskasutuskeskused, parandustöökojad, kogukondlikud projektid, digitaalsed süsteemid ning koostöövõrgustikud, millel on ka praktiline lahendus. 

Toetuse kohta leiab lisainfot siit