Kalender

LIFE programmi tutvustav infopäev

05. mai 2017 | 11:00
Park Inn by Radisson Central Narva mnt 7c Tallinn

Olete oodatud LIFE programmi tutvustavale infopäevale, mis toimub 05. mail kell 11:00-16:00 hotellis Park Inn by Radisson Central (Tallinn, Narva mnt 7c). 

Lühidalt LIFE programmist ja käimasolevast perioodist:

LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahastatakse keskkonnaprojekte kogu Euroopa Liidus juba 25 aastat. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist. LIFE programm aitab kaasa säästvale arengule, strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide ja sihtide saavutamisele ning EL asjakohastele keskkonna- ja kliimastrateegiatele ja - kavadele.

Käimasolev LIFE 2014-2020 periood jaguneb kaheks allprogrammiks, mis omakorda jagunevad prioriteetvaldkondadeks:

KESKKOND

•          Keskkond ja ressursitõhusus

•          Loodus ja bioloogiline mitmekesisus

•          Keskkonnaalane juhtimine ja teave

KLIIMA

•          Kliimamuutuste leevendamine

•          Kliimamuutustega kohanemine

•          Kliimaalane juhtimine ja teave

LIFE programm on suunatud innovaatiliste näidis- ja katseprojektide rahastamisele, mis aitaksid kaasa Euroopa Liidu strateegiate ja arengukavade täitmisele. Lisaks rahastatakse parimaid praktikaid näiteks looduse ja bioloogilise mitmekesisuse prioriteetvaldkonna all. Olulisel kohal on ka teavitustegevus. Kui Sul on projektiidee, kuid puudub rahastus, siis võib LIFE programm olla üks võimalik finantseerimise allikas.

Kui infopäeval osaleda ei ole võimalik, siis küsi infot otse, saates kiri e-posti aadressile timo.kark [at] envir.ee või helistades numbrile 626 2967.

Lisainfo LIFE programmi kohta.