Kalender

Kohalike omavalitsuste töötuba "Energeetika ja energiajuhtimine"

24. mai 2022 | 09:00
Ringi 35 Pärnu

Kutsume kohalike omavalitsuste ja kogukondade esindajaid osalema töötubade programmis „Kliimamuutus ja energiajuhtimine kohalikus omavalitsuses“.

Töötubade eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste töötajate teadlikkust ja võimekust kliimamuutustega kaasnevate probleemide ennetamiseks, positiivsete mõjude ja võimaluste ära kasutamiseks ja energiajuhtimise rakendamiseks nii kogemuste vahetuse, analüütilise võimekuse parandamise, kogukondade kaasamise hoogustamise kui ühtse tulevikuvaate kujundamise kaudu.

Töötubades arutame, milline on teadlikkus, väljakutsed ja vajalike seonduvate alusandmete kättesaadavus kliimamuutuste ennetamisel ja nendega kohanemisel, ning kohalikul tasandil energiamajanduse toimimisel hõlmates taastuvenergia kasutusele võtu ja energiasäästu meetmete rakendamist.
 

Programm koosneb kolmest (lisaks üks venekeelne) töötoast ja lõpuseminarist. 

  • III töötuba toimub 24. mail kell 9.00-16.45 Pärnus, Ringi 35, Tartu Ülikooli Pärnu kolledži majas. Kannab see pealkirja "Energeetika ja energiajuhtimine".

​​Räägime energeetikast koos praktiliste näidetega ja arutame rühmades, millised on erinevates piirkondades energiaressursid ja sobivad energialahendused. Räägime, kuidas toimub energiamajanduse juhtimine kohalikul tasandil ja mida parendamiseks saab teha. Eraldi teemana käsitleme energiakogukondade teket, energiaprojektide elluviimist ja vastavat õigusruumi. Täpse kirjelduse ja päevakava leiab siit. III töötoas osalemiseks on registreerimine avatud 20. maini siin.

Teiste töötubade ja lõpuseminari kohta leiab rohkem infot KIKi kodulehelt siit.
 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu korraldatud ühishanke tulemusel viivad töötoad läbi Keskkonnainvesteeringute Keskus, Tartu Regiooni Energiaagentuur ja Tallinna Tehnikaülikool.