Kalender

Kohalike omavalitsuste tervikliku jäätmete kogumissüsteemi toetuse taotlusvooru infopäev

03. september 2020 | 10:00
Keskkonnainvesteeringute Keskus Narva maantee 7a Tallinn

Alates 30. juulist võtab Keskkonnainvesteeringute Keskus vastu kohalike omavalitsuste taotlusi jäätmete liigiti kogumise taristu arendamiseks, biojäätmete käitlemiseks ning selleks vajaliku inventari soetamiseks. Taotlusvooru tähtaeg on 1. oktoober 2020 kell 17.00.

Infopäeval tutvustas vooru määrust ja nõudeid Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna nõunik Made Saadve ning vooru tehnilisi tingimusi KIKi projektikoordinaator Eduard Sizov

Taotlusvooru kohta leiad rohkem infot siit

 

Infopäeva ettekanded

Jäätmete liigiti kogumise lahenduste toetamine kohalikes omavalitsustes. Nõuded taotlusele  Eduard Sizov, Keskkonnainvesteeringute Keskus

Jäätmete liigiti kogumise lahendusteks kohalikes omavalitsustes antava toetuse andmise tingimused ja kord Made Saadve, Keskkonnaministeerium