Kalender

Keskkonnaprogrammi taotlusvooru tähtaeg

01. märts 2021 | 23:45
Keskkonnainvesteeringute Keskus Narva mnt 7a Tallinn

Avasime 2021. aasta keskkonnaprogrammi taotlusvooru 11. jaanuaril. Taotlusi saab esitada kuni 1. märtsini 2021.

Taotlusvoorust saab toetust kaheksas valdkonnas konkreetsetele tegevustele, mille kohta leiab infot järgnevatelt linkidelt: 

Andmesüsteemi KIKAS sai taotlusi sisestama hakata 11. jaanuaril. 

Keskkonnaprogrammist saavad toetust taotleda kohalikud omavalitsused, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused, mittetulundusühingud, sihtasutused, korteriühistud, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel.