Kalender

Keskkonnaprogrammi taotlusvooru tähtaeg

15. märts 2019 | 00:30
Keskkonnainvesteeringute keskus Narva mnt 7a Tallinn

KIK avas siseriikliku keskkonnaprogrammi taotlusvooru, mille tähtajaks on 15. märts. Toetust saab taotleda kaheksas valdkonnas.

Taotlusvoor on avatud veemajanduse, metsanduse, looduskaitse, keskkonnateadlikkuse, kalanduse, atmosfääriõhu kaitse, merekeskkonna ja ringmajanduse valdkonnas. Maapõue programmi tegevused on koondatud ringmajanduse alla. Igast valdkonnast toetatakse kindlaid tegevusi, mis on täpsemalt kirjas KIKi kodulehel siin.

Taotlemine toimub traditsiooniliselt andmesüsteemi KIKAS kaudu.