Kalender

Eraisikute ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise taotlusvooru infopäev

15. juuni 2018 | 12:00
Tallinn

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas taotlusvooru eraisikutele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumise nõuetekohase mahuti paigaldamiseks. 

Toetust jagatakse elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga või elamule kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et ühisveevärki ja -kanalisatsiooni lähima viie aasta jooksul ei rajata.

Täpsem info toetuse kohta KIKi kodulehelt siit. 

Taotlusvooru infopäev toimus reedel, 15. juunil kell 12 hotellis Euroopas Ida-Euroopa saalis (Paadi 5, Tallinn).

Päevakava: 

  • 13.40-14.40 Nõuded taotlusele ja taotluste esitamine, osalejate küsimused – Tiiu Noormaa ja Kätlin Tammoja, SA KIK

 

Toetust jagatakse Euroopa Liidus Ühtekuulvusfondi vahenditest ning meetme töötas välja Keskkonnaminsiteerium.