Kalender

Avaneb taotlusvoor looduskaitse projektidele

06. mai 2019 (Terve päev)
Keskkonnainvesteeringute keskus Narva mnt 7A Tallinn

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kuulutab välja taotlusvooru, kust toetatakse poollooduslike koosluste säilitamiseks vajaliku taristu rekonstrueerimist, rajamist ja soetamist ning töövahendite ja kariloomade soetamist. Taotluste vastuvõtt algab 6. mail.

Täpsema info taotlusvooru kohta leiab KIKi kodulehelt. Taotlejateks võivad olla põhikirja kohaselt looduskaitsega tegelevad mittetulundusühingud ja sihtasutused ning kohalikud omavalitsused ja omavalitsusliidud. Toetuse minimaalne summa on 4000 eurot, toetuse maksimaalne määr on 85% abikõlblikest kuludest.

E-toetuse keskkonnas saab taotlusi sisestama hakata alates 6. maist 2019 ning need tuleb esitada koos Keskkonnaameti kooskõlastusega. Taristu soetamisel on projekti omafinantseeringu ulatuses võimalik taotleda toetust KIKi keskkonnaprogrammist. Taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitumiseni ning vooru sulgemisest teavitatakse KIKi kodulehel.

Toetust antakse struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 meetmest „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine”ning Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahendusel. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.