Kalender

Avaneb taotlusvoor arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks

14. september 2020 (Terve päev)
Keskkonnainvesteeringute Keskus

Toetuse eesmärk on Eestis või välisriigis väljatöötatud ja Eestis lisandväärtuse saanud lahenduste, teadmiste, teenuste ja toodete viimine arenguriikidesse, mis aitavad kliimamuutusi leevendada ja/või kliimamuutuste mõjuga kohaneda. Lahendus peab olema konkreetne, lähtuma sihtriigi vajadustest.

Toetust saab taotleda 

  •  Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik;
  •  valitsusasutus või selle hallatav asutus;
  •  kohaliku omavalitsuse asutus või selle hallatav asutus.

Loe täpsemalt taotlusvooru kohta sit