Kalender

Algab toetuste vastuvõtt biometaani tarnimise taristu ning uute tankimisvõimaluste rajamise taotlusvooru

19. juuni 2018 | 00:00
Keskkonnainvesteeringute keskus Narva mnt 7a Tallinn

Toetust antakse projektidele, mis panustavad biometaani tarnimisse ja tankimisvõimaluse pakkumisse avalikus lahus- või võrgutanklas. Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest on kuni 35% projekti kohta ning maksimaalne toetuse summa projekti kohta on 350 000 eurot.  

Toetust saavad taotleda juriidilised isikud alates 19. juunist kuni 3. augustini 2018. Taotlemine toimub läbi E-toetuste keskkonna.

Rohkem infot KIKi kodulehelt siit. 

Toetust antakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ning meetme „Alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu suurendamine transpordis” tegevuse „Biometaani tootmise ja transpordisektoris tarbimise toetamine” töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.