Kalender

Algab taotluste sisestamine jäätmete taotlusvoorus (ERF)

15. märts 2018 | 00:30
KIK Narva mnt 7A Tallinn

Voorust toetatakse jäätmejaamade rajamist, laiendamist ja inventari soetamist. Samuti jäätmete korduskasutuseks ja ringlussevõtuks ettevalmistamist, liigiti kogutud jäätmete ringlussevõttu, korduskasutuskeskuste rajamist ja keskustesse inventari soetamist.
Täpsem info SIIN.

Taotlemine käib E-toetuste süsteemi kaudu. Taotluste esitamise tähtaeg on 21. mai 2018 kell 17. Toetust antakse Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) vahenditest.

Vooru teabepäev toimub 12. aprillil kell 13 Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis (aadressil Narva mnt 7A, Tallinn). Teabepäevale on vajalik eelregistreerimine SIIN.