Skip to content
Vaegnägijatele

Veemajandustaristu arendamine

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)

Toetame üle 2000 tarbijaga reoveekogumisaladel ühiskanalisatsiooni ja -veevärgisüsteemi rajamist ning uuendamist.

Taotlusvoor ei ole avatud, rahastust saanud projektid on elluviimisel.

Toetuse eesmärk
 on tagada enam kui 2000 inimest teenindavates veevärkides kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ning reovee kogumine ja puhastamine.

Toetust andsime  „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Veekaitse” meetme „Veemajandustaristu arendamine” eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks ning Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.