Skip to content
Vaegnägijatele

Soojusmajanduse arengukavad

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)

Toetame soojusmajanduse arengukava koostamist.

Taotlusvoor on suletud. 

Toetuse eesmärk on soojusmajanduse arengukava alusel eelduste loomine energia lõpptarbimise vähendamiseks, sealhulgas soojusenergia efektiivsema tootmise ja edastuse arvelt.

Toetame „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne” eesmärkide elluviimiseks ning tegevuse „Soojusmajanduse arengukava koostamine” tulemuste saavutamiseks. Toetust jagame Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest, meetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.