Skip to content
Vaegnägijatele

Kliimateadlikkuse suurendamine

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Euroopa Majanduspiirkond (EMP)

Toetame haridusasutustele mõeldud kliimamuutuste mõju leevendamise ja kohanemise õppevahendite välja töötamist.

Taotlusvoor ei ole avatud. Rahastatud projekt on elluviimisel. 

Tutvu projektiga: Kliimateadlikkus koolist ühiskonda: laste, noorte ja õpetajate võimestamine kliimamuutuste mõjude vähendamiseks

Toetuse andmise eesmärk on kliimateadlikkuse suurendamine nii laste ja noorte kui ka õpetajate ja keskkonnahariduskeskuse spetsialistide hulgas. Toetuse andmise tulemusel suureneb õpetajate (sh keskkonnahariduskeskuste keskkonnahariduse spetsialistide) kliimateadlikkus ja oskus kliimamuutuste temaatikat käsitleda ning valmivad kvaliteetsed õppematerjalid.

Euroopa Majanduspiirkonna toetused 2014-2021

Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) laienemiskokkuleppe kohaselt toetavad Island, Liechtenstein ja Norra, vastavalt riigi suurusele ja jõukusele, Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi kaudu 15 Euroopa riiki 1,548 mld euroga, millest 95,8% moodustab Norra 3% Islandi ja 1,2% Liechtensteini toetus.

EMP toetuste raames rahastatakse erinevaid programme Bulgaarias, Horvaatias, Tšehhis, Küprosel, Eestis, Kreekas, Ungaris, Lätis, Leedus, Maltal, Poolas, Portugalis, Rumeenias, Slovakkias ja Sloveenias.

Toetuste üldeesmärk on vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust Euroopa Majanduspiirkonnas ning tugevdada kahepoolseid suhteid doonor- ja abisaajariikide vahel.

Rahastamisperioodil 2014-2021 on EMP toetuste raames Norra, Islandi ja Liechtensteini toetus Eestile 32,3 miljonit eurot, millest 6 miljonit eurot suunatakse otseselt keskkonna- ja kliimaprojektide elluviimiseks.

EMP logo