Skip to content
Vaegnägijatele

Kliimamuutustega kohanemise tegevused

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Euroopa Majanduspiirkond (EMP)

Toetame kohalikul tasandil kliimamuutuste leevendamise ja mõjuga kohanemise tegevuste elluviimist.

Taotlusvoor ei ole avatud, rahastust saanud projektid on elluviimisel.

Tutvu projektidega:

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa kliimamuutuste leevendamisele ja kliimamuutuse mõjuga kohanemisele kohalikul tasandil. Toetuse andmise tulemusel peavad olema ellu viidud kliimamuutuste leevendamise ja nende mõjuga kohanemise tegevused, mis aitavad vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid atmosfääri ja/või suurendavad nende sidumist  ja/või vähendavad kliimamuutuse mõjust tingitud haavatavust suurendades ühiskonna ja ökosüsteemide vastupanuvõimet kliimamuutustele.

Euroopa Majanduspiirkonna toetused 2014-2021

Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) laienemiskokkuleppe kohaselt toetavad Island, Liechtenstein ja Norra, vastavalt riigi suurusele ja jõukusele, Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi kaudu 15 Euroopa riiki 1,548 mld euroga, millest 95,8% moodustab Norra 3% Islandi ja 1,2% Liechtensteini toetus.

EMP toetuste raames rahastatakse erinevaid programme Bulgaarias, Horvaatias, Tšehhis, Küprosel, Eestis, Kreekas, Ungaris, Lätis, Leedus, Maltal, Poolas, Portugalis, Rumeenias, Slovakkias ja Sloveenias.

Toetuste üldeesmärk on vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust Euroopa Majanduspiirkonnas ning tugevdada kahepoolseid suhteid doonor- ja abisaajariikide vahel.

Rahastamisperioodil 2014-2021 on EMP toetuste raames Norra, Islandi ja Liechtensteini toetus Eestile 32,3 miljonit eurot, millest 6 miljonit eurot suunatakse otseselt keskkonna- ja kliimaprojektide elluviimiseks.

EMP logo