Skip to content
Vaegnägijatele

Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)

Toetasime kinnistusisest ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitaristu rajamist.

Taotlusvoor ei ole avatud. Taotluste vastuvõtt lõppes 20. aprillil 2021 kell 17 seoses eelarve täitumisega. 

Palume KIKi Tallinna kontori külastuseks aeg eelnevalt kokku leppida! Telefon: 6 274 171 või e-mail: info@kik.ee

PS! Hajaasustuse programmiga tegeleb Riigi Tugiteenuste Keskus, sealt on hajaasustuse elanikel võimalik toetust saada ka veetaristu rajamiseks. Rohkem infot leiab siit.

 

Toetuse eesmärk oli tagada inimestele kvaliteedinõuetele vastava joogivee kättesaadavus ning reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisaladel.

Toetust jagasime Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest ning toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium. 

Kontakt

Kadri Haamer-Tibar

projektikoordinaator

eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu, altkaevandatud alade, Kukruse järelseire ja jääkreostusobjektide puuraukude projektid

6 274 183 E-kiri

Maarja Küttä

projektikoordinaator

merekeskkond, Võru naftabaasi jääkreostuse ja Maardu endise fosforiidikaevanduse projekt

6 274 322 E-kiri

Krister Randver

projektikoordinaator

veemajandus, EMPi ringmajandus

6 274 195 E-kiri
E-toetuse keskkond
Õigusaktid
Projekti elluviimiseks vajalikud dokumendid