Skip to content
Vaegnägijatele

Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)

Toetasime kinnistusisest ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitaristu rajamist.

Taotlusvoor suleti 16. jaanuaril kell 17 seoses eelarve täitumisega. Esitatud taotlused on hindamisel.

Toetuse eesmärk on tagada inimestele kvaliteedinõuetele vastava joogivee kättesaadavus ning reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisaladel.

Toetust jagame Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest ning toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium. 

Milleks toetust anti?

Toetust antakse reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks. Kogumismahutitele ja omapuhastitele jagame toetust piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et seda lähima viie aasta jooksul ei rajata. Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ühendamist toetame juhul, kui selleks on võimalus olemas, aga mingil põhjusel ei ole liitutud.

Siin saate kontrollida kinnistu aadressi või katastritunnuse järgi, kas teie elamu asub keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisalal või mitte. 

 

NB! Hajaasustuse programmiga tegeleb Riigi Tugiteenuste Keskus, sealt on hajaasustuse elanikel võimalik toetust saada ka veetaristu rajamiseks. Rohkem infot leiab siit.