Skip to content
Vaegnägijatele

Ex-situ liigikaitse investeeringud ebapärlikarp

Projekti elluviija: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) - Põlula kalakasvatuskeskus

Projekti abikõlblik kogumaksumus: 313 334,65 

Toetusfondid: Ühtekuuluvusfond ja RMK omafinantseering

Periood: 01.01.2021-31.12.2023

Projekti sisu: 

Ebapärlikarp on Eestis väljasurev liik. Liigi päästmiseks on Eesti tegemas mitmeid rahvusvahelisi koostööprojekte, et ebapärlikarpi arvukust hoida. Üks suuremaid põhjamaade koostööprojekte on LIFE 3.0, Eesti tegevusest selles LIFE projektis annab ülevaate RMK artikkel.

Projekti käigus valmib üks osa suuremast ebapärlikarbi asurkonna taastamise tegevusplaanist.

Projekti tulemusena valmib 2023. aasta lõpuks ebapärlikarbi jaoks sobiv kasvatusjaam Lahemaa rahvuspargis jõe äärde, kus on võimalik Põlula kalakasvatuse laboris ettekasvatatud noorkarpe edasi kasvatada viie kuni kaheksa aasta vanuseni.