Skip to content
Vaegnägijatele

Toetavad tegevused

Siit lehelt leiad kõik KIKi käimasolevad toetused. Sealhulgas need, mis on hetkel taotlusvooruna avatud ja avanemas ning need, kus projektid on juba elluviimisel, sh kõik elluviimiseks vajalikud materjalid. 
Ühe toetuse puhul on võimalik ka see, et taotlusvoor on taas avatud või uuesti avanemas, kuid samaaegselt käib eelneva(te) taotlusvooru(de)st rahastatud projektide elluviimine. 

Fotod: KIK, Tartu linn, Viimsi vald, Võru linn, Reverse Resources ja Pexels. 

37 Toetatavat tegevust

3 Avatud vooru

Avanemas
Elluviimisel
Kaasrahastamise programm

Kaasrahastamise programm

Toetame projekte, mis saavad põhirahastuse välisallikatest (näiteks LIFE, Interrreg jms). Kaasrahastus

Avanemas
Elluviimisel
Ringmajanduse programm

Ringmajanduse programm

Toetame erinevaid ringmajanduse ja jäätmete valdkonna tegevusi. Ringmajandus

Elluviimisel
Keskkonnalaen

Keskkonnalaen

Andsime laenu Ühtekuuluvusfondist rahastatavate veeprojektide omafinantseeringu tagamiseks. Veemajandus

Elluviimisel
Kliimateadlikkuse suurendamine

Kliimateadlikkuse suurendamine

Toetame haridusasutustele mõeldud kliimamuutuste mõju leevendamise ja kohanemise õppevahendite välja töötamist. Keskkonnateadlikkus

Elluviimisel
Merekeskkonna programm

Merekeskkonna programm

Toetame Eesti merestrateegia meetmekavas toodud tegevuste rakendamist, lisaks erinevaid uuringuid, arendustöid ja reostustõrjealaseid tegevusi. Merekeskkond

Elluviimisel
Üleujutusohu riskide uuringud

Üleujutusohu riskide uuringud

Toetame uurimuslikke tegevusi, mis on vajalikud üleujutuse põhjuse väljaselgitamiseks või üleujutuste leevendamiseks või ennetamiseks sobiva tehnilise lahenduse leidmiseks. Kliima

Elluviimisel
Veemajandustaristu arendamine

Veemajandustaristu arendamine

Toetame üle 2000 tarbijaga reoveekogumisaladel ühiskanalisatsiooni ja -veevärgisüsteemi rajamist ning uuendamist. Veemajandus