Skip to content
Vaegnägijatele

Toetatavad tegevused

Siit lehelt leiad kõik KIKi käimasolevad toetused. Sealhulgas need, mis on hetkel taotlusvooruna avatud ja avanemas ning need, kus projektid on juba elluviimisel, sh kõik elluviimiseks vajalikud materjalid. 
Ühe toetuse puhul on võimalik ka see, et taotlusvoor on taas avatud või uuesti avanemas, kuid samaaegselt käib eelneva(te) taotlusvooru(de)st rahastatud projektide elluviimine.

NB! Erametsanduse toetuste kohta leiad rohkem informatsiooni KIKi erametsaportaalist.   

Fotod: KIK, Tartu linn, Viimsi vald, Võru linn, Tallinna Tehnikaülikool, Pexels, Unsplash ja Getty Images.

40 Toetatavat tegevust

11 Avatud vooru

Avatud
Kaasrahastamise programm

Kaasrahastamise programm

Toetame projekte, mis saavad põhirahastuse välisallikatest (näiteks LIFE, Interreg jt)

Kaasrahastus

Planeerimisel
Plastjäätmed

Jäätmete ringlussevõtt

Toetame investeeringuid jäätmete ringlussevõtu võimekuse suurendamiseks. Toetuse andmise tulemusel on jäätmed ringlusse võetud ja saavutatud on esmase toorme sääst.

Jäätmed

Planeerimisel
Metsa istutamine

Metsa uuendamise toetus

Toetatakse metsataimede soetamist ja istutamist, metsamaapinna ettevalmistamist ning metsakultuuri hooldamist.

Metsandus

Planeerimisel
Kuusik

Metsameede

Toetame erinevaid hooldustegevusi metsas.

Metsandus

Elluviimisel
Keskkonnalaen

Keskkonnalaen

Andsime laenu Ühtekuuluvusfondist rahastatavate veeprojektide omafinantseeringu tagamiseks.

Veemajandus

Elluviimisel
Merekeskkonna programm

Merekeskkonna programm

Toetame Eesti merestrateegia meetmekavas toodud tegevuste rakendamist, lisaks erinevaid uuringuid, arendustöid ja reostustõrjealaseid tegevusi.

Merekeskkond

Elluviimisel
Koolide õppekäigud

Põhikooli õppekäigud

Toetame põhikooli 1.-9. klassi osalemist aktiivõppeprogrammides.

Keskkonnateadlikkus