Skip to content
Vaegnägijatele

Toetatavad tegevused

Siit lehelt leiad kõik KIKi käimasolevad toetused. Sealhulgas need, mis on hetkel taotlusvooruna avatud ja avanemas ning need, kus projektid on juba elluviimisel, sh kõik elluviimiseks vajalikud materjalid. 
Ühe toetuse puhul on võimalik ka see, et taotlusvoor on taas avatud või uuesti avanemas, kuid samaaegselt käib eelneva(te) taotlusvooru(de)st rahastatud projektide elluviimine.

NB! Erametsanduse toetuste kohta leiad rohkem informatsiooni KIKi erametsaportaalist.   

Fotod: KIK, Tartu linn, Viimsi vald, Võru linn, Reverse Resources, Pexels ja Getty Images.

56 Toetatavat tegevust

8 Avatud vooru

Elluviimisel
Veemajandustaristu arendamine

Veemajandustaristu arendamine

Toetame üle 2000 tarbijaga reoveekogumisaladel ühiskanalisatsiooni ja -veevärgisüsteemi rajamist ning uuendamist. Veemajandus