Skip to content
Vaegnägijatele

Üleujutusohu riskide uuringud

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS)

Toetame uurimuslikke tegevusi, mis on vajalikud üleujutuse põhjuse väljaselgitamiseks või üleujutuste leevendamiseks või ennetamiseks sobiva tehnilise lahenduse leidmiseks.

Taotlusvoor ei ole avatud, rahastust saanud projektid on elluviimisel.

Toetuse eesmärk on ära hoida või vähendada üleujutusega seotud olulistes riskipiirkondades üleujutuste võimalikke kahjulikke tagajärgi inimese tervisele, keskkonnale, kultuuriväärtustele ja majandustegevusele.

Toetuse abil ellu viidud tegevused peavad panustama üleujutusega seotud riskide maandamiskavas 2016–2021 sisalduvatesse meetmekava tegevustesse ja eesmärkide saavutamisse.

Toetust andsime perioodi 2013-2020 kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisel saadava tulu riigi eelarvestrateegias määratud meetmest „Üleujutusohu riskide maandamine”. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

Kontakt
Ööle Janson

Ööle Janson

projektikoordinaator

vooluveekogud, üleujutused, arenguriigid, rohetehnoloogiad

6 274 191 E-kiri
E-toetus
Toetuse andmise tingimused