Skip to content
Vaegnägijatele

Üleujutusohu riskide ehituslikud tegevused

Staatus

Avanemas
Elluviimisel

Rahastusallikas

Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS)

Toetame üleujutusohu riskide maandamise ehituslikke tegevusi.

Taotlusvooru avame 13. veebruaril 2023 ning taotlusi saab e-toetuse keskkonna kaudu esitada 13. märtsini 2023 kella 17-ni. 

Toetuse eesmärk on ära hoida või vähendada üleujutusega seotud olulistes riskipiirkondades üleujutuste võimalikke kahjulikke tagajärgi inimese tervisele, keskkonnale, kultuuriväärtustele ja majandustegevusele.

Toetuse abil ellu viidud tegevused peavad panustama üleujutusega seotud riskide maandamiskavas 2016–2021 sisalduvatesse meetmekava tegevustesse ja eesmärkide saavutamisse.

Toetusmeedet rahastatakse perioodi 2013-2020 kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisel saadud tulu riigi eelarvestrateegia meetmest „Üleujutusohu riskide maandamine“. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.