Skip to content
Vaegnägijatele

Üleujutusohu riskide ehituslikud tegevused

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Heitkogustega kauplemise süsteem (HKS)

Toetame üleujutusohu riskide maandamise ehituslikke tegevusi.

Taotlusvoor ei ole avatud. 13. märtsil 2023 lõppenud taotlusvooru saabunud projektid on ülevaatamisel ja hindamisel. Varasemad projektid elluviimisel. 
 

Toetuse eesmärk on ära hoida või vähendada üleujutusega seotud olulistes riskipiirkondades üleujutuste võimalikke kahjulikke tagajärgi inimese tervisele, keskkonnale, kultuuriväärtustele ja majandustegevusele.

Toetuse abil ellu viidud tegevused peavad panustama üleujutusega seotud riskide maandamiskavas 2016–2021 sisalduvatesse meetmekava tegevustesse ja eesmärkide saavutamisse.

Toetusmeedet rahastatakse perioodi 2013-2020 kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisel saadud tulu riigi eelarvestrateegia meetmest „Üleujutusohu riskide maandamine“. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.