Skip to content
Vaegnägijatele

Nullheitega sõidukite ostutoetus

Staatus

Avatud

Rahastusallikas

Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS)

Toetame nullheitega sõidukite ostu

Toetust antakse uute, nii müügilepinguga omandatud kui ka liisingulepinguga kasutusse võetud täiselektriliste (sh vesiniku kütuse elemendiga) sõiduautode ja väikekaubikute (M1 ja N1 kategooria) ning elektriliste kastirataste ostmiseks. Sõiduk peab olema uus, alates 06.02.2023 ostetud ja kätte saadud ning auto puhul esmaselt Transpordiameti registris toetuse taotleja nimele registreeritud. Toetust saab küsida kahe kuu jooksul alates sõiduki oma valdusesse saamisest. Taotlusi sai hakata esitama alates 27.02.2023.

Keskkonnaminister allkirjastas 2. veebruaril nullheitega sõidukite ostutoetuse tingimuste määruse. Määrus on avaldatud Riigi Teatajas. Määrus jõustus 06.02.2023. Jõustumisest alates võib osta (ostu-müügilepingu sõlmida) ja registreerida sõiduki, millele toetust taotletakse. Taotlusvoor taotluste esitamiseks on avatud elektroonses taotluste keskkonnas E-Toetus alates 27.veebruarist. 

Meetme eesmärk on Eestis kasvuhoonegaaside heite vähendamine transpordisektoris nullheitega sõidukite ulatuslikuma kasutuselevõtu abil ning nullheitega sõidukite kasutamise propageerimine.

Meetme eelarve

  • füüsiliste isikute M1 ja N1 kategooria sõidukite ostutoetuseks 3 875 000 eurot
  • juriidiliste isikute M1 ja N1 kategooria sõidukite ostutoetuseks 3 875 000 eurot
  • füüsiliste isikute kastiga ratta ostutoetuseks 375 000 eurot
  • juriidiliste isikute kastiga ratta ostutoetuseks 375 000 eurot.
Eelarve kasutamine seisuga 29.03.2023 Sõidukeid Kasutatud raha Jääk
Nullheitega auto ostutoetus eraisikutele 30 150 000 3 725 000
Nullheitega autode ostutoetus ettevõtetele 45 188 000 3 687 000
Kastiga jalgratta ostutoetus eraisikutele 17 21 250 353 750
Kastiga jalgrataste ostutoetus ettevõtetele 9 9 000 366 000

Meetme eelarve võimaldab toetust anda umbes 1755 M1 ja N1 kategooria sõiduki ja 622 kastiga ratta ostuks. Selle eeldatav otsene mõju CO2 emissiooni vähenemisse on nelja aasta jooksul ca 27 tuhat tonni, arvestades bensiini- ja diislikütuse kogust, mis jääb tarbimata.

Toetust anname heitmekaubanduse kauplemissüsteemi vahenditest ning toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

The website encountered an unexpected error. Please try again later.