Skip to content
Vaegnägijatele

Lasteaialaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine

Staatus

Avatud

Rahastusallikas

Heitkogustega kauplemise süsteem (HKS)

Toetame tegevusi, mis suurendavad lasteaialaste teadlikkust rohetehnoloogiast ja kliimamuutustest.

Taotlusvoor on avatud.  

Taotlusi saab esitada e-toetuse keskkonna kaudu alates 7. maist 2024. Taotluste esitamise tähtaeg on 8. juuli 2024.  Taotluste esitamise tähtaeg on 8. juuli 2024 kell 17.00

Taotlusvooru tingimusi tutvustav teabepäev toimub 31. mail kell 13.00-14.30 Teamsi keskkonnas, eelregistreerimine on kuni 29. maini avatud SIIN.

Toetuse eesmärk on suurendada koolieelsete lasteasutuste laste teadlikkust rohetehnoloogiast ja kliimamuutustest. Toetust saab taotleda projektidele, mis aitavad tutvustada lastele rohetehnoloogia valdkonda, selle seost kliimamuutustega ning panustavad praktiliste ja lõimitud tegevuste abil keskkonnahoidu.

Koolieelsete lasteasutuste taotlusvooru rahastamisallikas on KOHAK „Kliimamuutustega kohanemise arengukava rakendusplaani 2017–2020“ meede 6.2 „Koolieelsete õppeasutuste, üldharidus- ja huvikoolide, keskkonnahariduskeskuse ning kutseõppeasutuste kliimamuutuste mõjuga kohanemise toetamine“. 

Toetusmeetme töötas välja Kliimaministeerium.