Skip to content
Vaegnägijatele

Lasteaia ja põhikooli õppekäigud

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Keskkonnaprogramm (KP)

Toetame lasteaia koolieelse rühma ja põhikooli klassi osalemist aktiivõppeprogrammides.

Taotlusvoor, osalemaks õppeprogrammidel 2023/2024 õppeaastal, toimub 03.04-05.05.2023.

Taotlusvoor on suletud ja projektid on hindamisel. 

Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, meie majandustegevuse ja kultuuri jätkusuutlikkus sõltub loodusest ning looduse hüvesid kasutades peame arvestama piiridega, mida ületades ohustame kogu elu Maal (määruse § 22 lõige 1).

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel.

Kontakt

Programmi eest vastutaja; Hiiu-, Järva-, Lääne-, Pärnu-, Rapla- ja Saaremaa

Harjumaa

Tartu- ja Viljandimaa

Tartu- ja Viljandimaa

Ida-Viru-, Lääne-Viru- ja Valgamaa

Jõgeva- ja Põlvamaa

Võrumaa

Toetuse andmise tingimused
Taotluskeskkonnad
Taotlemisega seotud dokumendid
6.04.2023 infopäev
Teavitusnõuded
The website encountered an unexpected error. Please try again later.