Skip to content
Vaegnägijatele

Energiahüvitised kodutarbijatele

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Vabariigi valitsuse toetus

Energiakulude hüvitamine kodutarbijatele.

Energiahinna tõusu mõjude leevendamiseks kodutarbijatele on riik välja töötanud erinevad ajutised toetused. Need kehtivad tarbijatele perioodil 1. oktoobrist 2022. aastal kuni 31. märtsini 2023. aastal tarbitud energia eest väljastatud arvetele. 

NB! Pärast 14. veebruari 2023 ei võeta vastu energia hüvitiste avaldusi 2022. aasta oktoobri, novembri ja detsembri eest.  Ühtlasi meenutame, et avalduste esitamise tähtaeg on iga kuu 14. kuupäev. Märtsikuu avalduste esitamise tähtaeg on 15. aprill 2023 ja põhjendatud juhtudel kuni 30. aprill 2023. Põhjendatud juhuks saame lugeda näiteks olukorda, kus energiamüüja arve laekub hiljem (arve kuupäev).

Avalduse vormid leiab lehe paremalt poolt ("Juhendid ja vormid"). Arvele tuleb lisada müüja esitatud arve ja avaldusel näidata ära hüvitise saajad. 

Toetused on automaatsed ehk müüja vähendab juba kodutarbijatele laekuvatelt energiaarvetelt ise elektri, gaasi või kaugkütte ühikhinna. Üldjuhul ise midagi tegema ei pea ning toetus kajastub esmakordselt novembris, kui oktoobrikuu arved on kätte saadud.  

  • Elektrihinna hüvitamine

Elektri kodutarbijale kompenseeritakse kuu keskmisest käibemaksuta elektrienergia hinnast, mis ületab 8 senti kilovatt-tunni (kWh) kohta, kuni 5 senti/kWh.

Näiteks kui tarbija ostab elektrienergiat kuu keskmise hinnaga 15 senti/kWh, siis kompensatsiooni abil oleks tarbija poolt makstav hind 10 senti/kWh.

Hüvitis põhineb kodutarbija kuu keskmisel elektrienergia kulul. Näiteks kui tarbija arve elektrienergia eest oli käibemaksuta 100 eurot tarbimise 500 kWh juures, kujuneb selle kuu elektri keskmiseks käibemaksuta hinnaks 20 senti/kWh.

Kompensatsioonimeede on mõõtepunktipõhine. See tähendab, et kui tarbijal on mitu mõõtepunkti, siis saab tarbija kompensatsiooni iga mõõtepunkti pealt.

NB! Energiahinna hüvitamine KIKi kaudu ei ole seotud universaalteenusega ja viimase osas saab infot elektrimüüjalt või Majandus- ja Kommunikatsiooni ministeeriumi kodulehelt loe siit. Universaalteenusele ülemineku korral jääb täiendav energiahinnahüvitis samuti kehtima (5 senti/kWh kohta kui hind ületab 8 senti/kWh). 

  • Gaasihinna hüvitamine

Gaasi kodutarbijale kompenseerib riik 80 protsenti kuu keskmise gaasihinna sellest osast, mis ületab käibemaksuta 80 eurot/MWh ehk 0,7744 eurot kuupmeeter. Seejuures kompenseeritakse maksimaalselt kuni 2,6 MWh (ehk 251,7 kuupmeetrit) tarbimist, mis on keskmise eramu kuine gaasitarbimine. Gaasi all mõistetakse gaasivõrgu kaudu ostetavat gaasi ja siia alla ei kuulu gaasiballoonid, mahutist tarbitav gaas vms. 

Näiteks, kui kuu jooksul kulus tarbijal gaasile keskmiselt 230 eurot/MWh (käibemaksuta) tarbimismahu 2,6 MWh juures, siis pärast kompensatsiooni (antud juhul 120 eur/MWh) rakendumist kujuneks tarbija makstavaks hinnaks 110 eurot/MWh.

Kompensatsioonimeede on mõõtepunktipõhine. See tähendab, et kui tarbijal on mitu mõõtepunkti, siis saab tarbija kompensatsiooni iga mõõtepunkti pealt.

  • Kaugküttehinna hüvitamine

Kaugkütte kodutarbijale kompenseeritakse sarnaselt gaasile 80 eurot/MWh (käibemaksuta) hinda ületav soojuse kulu 80 protsendi ulatuses.

Näiteks, kui kaugküttevõrgu kaudu jaotatud soojuse hind on 97,15 eurot/MWh (Tallinna kehtiv piirhind), väheneb see tarbija jaoks tasemele 83,4 eurot/MWh. Sellel näitel väheneb kulu kaugküttele 14 protsenti.
 

PS! Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on kokku pannud energiatoetuste kalkulaatori, kus saab sama arvutuskäigu läbi teha. Kalkulaator on leitav SIIT. Tulemuste saamiseks tuleb tabelites täita rohelised lahtrid.