Võrgutasude hüvitamine

Viimati uuendatud 12.11.2021 Vabariigi Valitsuse toetused

Toetuse info

Toetuse eesmärk on elektrienergia hinnatõusu leevendamine lõpptarbijatele.

 • Toetust anname vastavalt majandus- ja taristuministri määrusele Elektri lõpphinna osalise kompenseerimise tingimused ja kord.
   

 • Toetuse saaja on tegevusloaga võrguettevõte. 
   

 • PS! Tarbija hüvitise saamiseks midagi tegema ei pea – poole väiksem võrgutasu teenus kajastub tema igakuistes elektriarvetes.
   

 • Võrguettevõtele kompenseeritakse 2021. aasta 1. oktoobrist kuni 2022. aasta 31. märtsini tarbijale osutatud võrguteenuse eest ja nendelt tasumisele kuuluvast käibemaksust saamata jäänud tulu.
   
 • Kompenseerimisele kuulub tegevusloaga võrguettevõtjatele 50% tarbijate (va teised võrguettevõtjad) võrguteenuse kuludest (tavapärane jaotus- või ülekandeteenuse tariif, millele lisandub aktsiis, taastuvenergia tasu ja käibemaks).
   
 • Kompensatsiooni antakse ainult tegevusloaga võrguettevõtjatele elektrituruseaduse mõistes (võrgutasu, mis on Konkurentsiametiga kooskõlastatud).
   
Kuidas toetust taotleda?  
 • Võrguettevõtja peab esitama avalduse KIKile (leitav paremalt lehe äärest)
 • Avaldus tuleb saata hiljemalt 14. kuupäevaks e-mailile info@kik.ee  (teemareale lisada märksõna „Võrgutasude kompenseerimise meede“)
 • Ajapikenduse soovi korral tuleb sellest teavita e-mailile info@kik.ee.
   
Avalduse vormist
 • Avalduse vormil on vaja täita ainult kollased lahtrid vajalike andmetega.
 • Avalduse peab allkirjastama allkirjaõiguslik isik.
 • Avalduse rida „Korrektsioon eelmise kuu eest“ täidetakse juhul, kui perioodil oktoober 2021 – märts 2022 pidi võrguettevõtja tarbija mõõtetulemust korrigeerima.
 • Avaldusel „Tegevusloa number“ tähistab majandustegevuse registri kannet, mis on väljastatud tegevusalaks „Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu“ (mtr.mkm.ee).
 • Kompenseeritav summa ei tohi ületada tarbijalt samal perioodil küsitud summat.
   

Meetme töötasime välja koos Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. Eeldatav toetuse kogueelarve on 88,25 miljonit eurot.