Valmisoleku suurendamine keskkonnahädaolukordadele reageerimiseks

Viimati uuendatud 03.01.2020 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond

Meetme info

TAOTLUSVOOR EI OLE AVATUD

Toetuse eesmärk on tõhustada kliimamuutustele vastupanuvõimet suurendavaid tegevusi ning suurendada kliimamuutustest ja ulatuslikest reostustest tulenenud hädaolukordadele reageerimise võimekust.

Toetatasime:

  • metsa- ja maastikupõlengute likvideerimise võimekuse kasvatamist;
  • merereostustõrjevõimekuse kasvatamist.

Toetust andsime investeeringute kava alusel. Vastavalt meetme määrusele ja kinnitatud investeeringute kavale said toetuse taotlejaks olla Politsei- ja Piirivalveamet ning Päästeamet. Samuti andsime struktuuritoetust rakendusasutuse tegevusteks (TORT), täpsem info SIIT.

Toetust andsime „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine” Euroopa Liidu vahendite kasutamise eesmärgi „Kliimamuutuste ja ulatuslike reostuste põhjustatud hädaolukordadele reageerimise võimekuse kasv” eesmärkide saavutamiseks. Toetust andsime Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahendistest ning meetme töötas välja Siseministeerium. 

Elluviimine

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsiooni leiab SIIT.