Toetus riigi tegevuseks (TORT)

Viimati uuendatud 10.12.2019 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond Euroopa Regionaalarengu Fond

Info

Siin rubriigis antakse ülevaate struktuuritoetuse andmisest rakendusasutuse (Keskkonnaministeerium) tegevusteks (TORT). Alljärgnevalt on info kinnitatud/elluviidavatest TORTidest rakenduskava meetmete lõikes.

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsioon on leitav SIIT.

Meede 4.3 Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus

Kontaktisikuks KIKis on Aire Arike-Trutin: e-post: aire.arike@kik.ee, telefon 6 274 186.

Meetme tegevus nr 4.3.2 "Energia- ja ressursijuhtimise alaste koolituste läbiviimine”. 

Kontaktisikuks KIKis on Aire Arike-Trutin: e-post: aire.arike@kik.ee, telefon 6 274 186.

Meetme tegevus nr 4.3.3 "Energia- ja ressursijuhtimise alase teadlikkuse tõstmine”.

Meede 7.2 Saastunud alade ja veekogude korrastamine

Kontaktisikuks KIKis on Kai Helm: e-post: Kai.Helm@kik.ee, telefon: 627 4193.

Meetme tegevus nr 7.2.1 "Vanade A-kategooria jäätmehoidlate korrastamine". 

Kontaktisikuks KIKis on Kai Helm: e-post: Kai.Helm@kik.ee, telefon: 627 4193.

Meetme tegevus nr 7.2.3 "Kuivendatud, ammendatud ja hüljatud turbaalade korrastamine".

Meede 8.1 Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine

Kontaktisikuks KIKis on Kai Helm: e-post: Kai.Helm@kik.ee, telefon: 627 4193.

Meetme tegevuse nr 8.1.1 "Kaitstavate elupaikade taastamine”.

Kontaktisikuks KIKis on Arvi Toss, arvi.toss@kik.ee, 6 274 336. 

Meetme tegevused nr 8.1.1, 8.1.2, 8.1.5.

Kontaktisikuks KIKis on Helina Puuorg: e-post: Helina.Puuorg@kik.ee, telefon: 627 4307.

Meetme tegevused nr 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.5.

Kontaktisikuks KIKis on Udo Maiste, udo.maiste@kik.ee, 6 274 335.

Meetme tegevuse nr 8.1.4 "Kaitsealade külastuskorralduse infrastruktuuri rekonstrueerimine”.

Kontaktisikuks KIKis on Helina Puuorg: e-post: helina.puuorg@kik.ee telefon: 627 4307.

Meetme tegevus nr 8.1.6 "Kaitstavate liikide ja elupaikade inventuurid ja andmehõive".

Kontaktisikuks KIKis on Helina Puuorg (helina.puuorg@kik.ee, 627 4307)

Meetme tegevus nr 8.1.9 "Ex-situ liigikaitsega seotud investeeringud".

Meede 8.2 Valmisoleku suurendamine keskkonnahädaolukordadele reageerimiseks

Meetme kontaktisikuks KIKis on Helina Puuorg, helina.puuorg@kik.ee, 6 274 307.

Meetme tegevus nr 8.2.1 "Meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste näitajate seire arendamine kliimamuutuste hindamiseks või prognoosimiseks".