Tänavavalgustuse taristu renoveerimine

Viimati uuendatud 13.08.2018 Ühtekuuluvusfond

Meetme info

Toetuse andmise eesmärk on tänavavalgustuses elektrienergia kasutamise efektiivsuse suurenemine.

Toetatavad tegevused:

  • tänavavalgustuse taristu renoveerimine.

Taotlejaks võib olla:

  • kohaliku omavalitsuse üksus,
  • äriühing, mis kuulub sajaprotsendiliselt ühele või mitmele kohaliku omavalitsuse üksusele.

Projekti- ja toetuse suurus ning toetuse osakaal:

  • 80 kuni 1500 renoveeritavat tänavavalgustuspunkti kohaliku omavalitsuse üksuse kohta ühes taotlusvoorus,
  • toetuse maksimaalne summa ühele projektile on 3 000 000 eurot,
  • toetuse minimaalne osakaal on 35% ja maksimaalne osakaal 80%.

II taotlusvooru taotluste vastuvõtt algab 27. juulil ning kestab 28. septembrini 2018. Taotlusi saab esitada E-toetuste keskkonna kaudu.

Taotlusvooru infopäev toimub 6. septembril kell 11 Tallinnas, kuhu on vajalik eelnev registreerumine. 

Toetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine” eesmärkide elluviimiseks. Meetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Teabepäeva materjalid

I taotlusvooru infopäev toetuse saajatele Tallinnas, 19. juunil 2017

I taotlusvooru infopäevad taotlejale Tallinnas ja Tartus.

Elluviimine

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsioon on leitav SIIT.